„Сдружение Азбукари“ сигнализира за грандиозна корупция по любима на Кунева програма

pismo„Сдружение Азбукари“ сигнализира за грандиозна измама. Вижте целия текст на сигнала до Меглена Кунева.

ДО

Министъра на образованието г-жа Меглена Кунева

Уважаема госпожо министър, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ отново предизвиква съмнения за грандиозна корупция, неправилно разпределение на европейски средства и субективност при оценка на проектните предложения. Този път Процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ е във фокуса на сигнала на „Сдружение Азбукари“ за нарушения, броени дни след като при Вас постъпи настояване за проверка на Процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ от обединение на граждански организации „Национална мрежа за децата“.

 

pismo-1Както стана ясно от Ваше медийно изявление, три проекта на три сдружения с нестопанска цел, управлявани от едни и същи лица, вписали едно и също седалище и еднакви цели в съдебната си регистрация, а именно – „Детски свят – щастливо детство”, „Детско царство” и „Детски усмивки”, с проекти на стойност близо 500 хил. лв. за всеки един от тях, са уличени в злоупотреба, като са подготвени на принципа „copy – paste”. Уважаема госпожо министър, искаме да Ви обърнем внимание, че проверката Ви със сигурност не трябва да приключва дотук, тъй като скандалът се разраства и придобива още по-голяма мащабност.

 

С решение на ръководителя на управляващия орган, относно проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, в списъка на одобрените проекти се появяват още два клонинга на уличените в злоупотреба с право и заобикаляне на закона и процедурите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, които са спечелили симпатиите на „независимите“ оценители, отредили им водещо място в класирането на одобрените проекти.

 

pismo-2Първият клонинг – кандидат за еврофинансиране този път е сдружение с нестопанска цел „Детски радости“, одобрен под номер 35, с идентификационен номер и наименование на предложението – BG05M2OP001-3.002-0141, „С обич и любов за децата ни“, на стойност 619 394,76 лв. Вторият клонинг – кандидат за безвъзмездно еврофинансиране е сдружение с нестопанска цел „Деца на слънчева земя“ под номер 2, с идентификационен номер и наименование на предложението – BG05M2OP001-3.002-0143, „Дайте обич за света на децата“, на стойност 618 995,89 лв. Данни на сдружение с нестопанска цел „Детски радости“ Булстат: 176925608, Съдебно решение – № 20151029004, седалище: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адрес на управление: ул. Евлоги Георгиев №20, вх. 3, ет. 3. Управителен съвет с начало на мандата от 05.08.2015 г., в състав ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ НАЙДЕНОВ, БИЛЯНА МИРЧЕВА ИЛИЕВА, НИКОЛАЙ СТЕФКОВ СТЕФАНОВ Партида на юридическо лице: https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=npF2kPWwMPo%3D Данни на сдружение с нестопанска цел „Деца на слънчева земя“ Булстат: 176934728, Съдебно решение – № 20151119003, седалище: гр. София, ул. Самоков №28, ет.1, ап.11.

 

Управителен съвет с начало на мандата от 25.09.2015 г., в състав ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ НАЙДЕНОВ, НИКОЛАЙ СТЕФКОВ СТЕФАНОВ, ЕМАНУЕЛА ЕМИЛОВА ДУНИЦОВА. Партида на юридическо лице: https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=WchERMAorxY%3D На базата на събраните доказателства, следва да се направи заключение, че скандалът е толкова грандиозен, колкото и стойността на еврофинансирането на проектните предложения на уличените клонинги. Дотук едни и същи кандидати за финансиране по Оперативната програма имат цел и задача да усвоят подобаващо – 2 736 912, 82 лв. безвъзмездната финансова помощ от двете оси на ОП „Наука за интелигентен растеж”.

 

pismo-4В какво още се изразява скандалът. Амбицираните да надхитрят държавата и останалите кандидати сдружения са регистрирани в съда няколко дни преди официалния краен срок за подаване на проектни предложения. Буди недоумение, как точно тези новородени, със специална задача сдружения с нестопанска цел, получават високи оценки от „независимата“ комисия, в частта за опита на кандидата и неговия бекграунд.

 

Едва ли организации на няколко дни, без никакъв предходен опит и доказани на практика възможности, могат да убедят комисията, че капацитетът на кандидатите заслужава висока оценка. Призоваваме да обърнете внимание, че дори и насоките за кандидатстване по гореописаната програма бяха променени в процес на оценяване на проектите, което подсказва, че злоупотребите с разходването на средствата по Оперативната програма са повече от стряскащи. Уведомяваме Ви, че като кандидат по Процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ получихме писмо с отхвърляне на нашето предложение на 20.06.2016 г., изпратено към седалището на „Сдружение Азбукари“ на 17.06.2016 и 18.06.2016 /събота/, като е трябвало да бъдем уведомени в изискуемия срок до 13.06.2016 г., съгласно чл.25 от ПМС №107/10.05.2014 г. Считаме, че остават твърде неясни критериите за оценка от „независимата“ комисия, като основанията за отхвърляне на проектните предложения са без детайлно описание, без конкретика, неизчерпателни, форматирани в голословни Раздели и при повечето от отхвърлените проектни предложения коментарът е на принципа copy & paste.

 

Липсата на прозрачност кои са лицата, стоящи зад „независимото“ оценяване и позициите им в обществения живот, създава убеждение, че резултатите в полза на даден кандидат се разпределят от Фантомас, който пък се дирижира от дългата ръка на корупцията в България. Изглежда, че съставът на комисията за оценка не защитава националния интерес и правилното, прозрачно разходване на европейските средства. Това от своя страна подкопава невъзвратимо доверието към българските институции. Възмутително е, че субективността е силно изразена при подобни оценки, които не носят никаква конкретна информация – защо, поради каква причина, какви пропуски или грешки, кандидатът е изпаднал от листата на одобрените проектни предложения.

 

pismo-5С настоящото писмо от „Сдружение Азбукари“ Ви информираме, че своевременно ще сезираме за допуснатите нарушения европейските институции, имащи отношение към прозрачното разпределение на европейските средства по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Молим да вземете незабавни мерки, като спрете изпълнението на гореописаната програма, поради фрапантни нарушения, съмнения за корупция, специално отношение към конкретни кандидати, което им гарантира убедително класиране по процедурата. Призоваваме за нова повторна оценка на нашето проекто предложение под номер 75, с идентификационен номер и наименование на предложението – BG05M2OP001 – 3.002-0122, „Креативна интеграция за по-добро бъдеще“. Призоваваме Ви също така да запознаете европейските си партньори с казуса, тай като ние, като отговорна гражданска организация, с дейност в обществена полза, ще информираме по надлежния ред компетентните Европейски институции, в това число и Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ.

 

С уважение:
Цвета Кирилова, председател на „Сдружение Азбукари“

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате

Вашият коментар