Регистрирай своя билет и спечели покана за бекстейджа на концерта

{ BreezingForms : backstage }

ПРАВИЛА НА ТОМБОЛАТА
(в сила от 11.02.2014 г.)
I. Период и условия за участие в томболата
1. В томболата могат да участват лица на територията на Република България, закупили билет за концерт, организиран от „Сдружение Азбукари“ и Magic TV,

който ще се проведе на 19.03.2014 г. от 19:00 ч. в Зала 1 на НДК, които в периода от 00:00 часа на 11 февруари 2014 г. до 23:59 часа на 18 март 2014 г.

са регистрирали своя билет на телефон 0882881908 или интернет страницата http://azbukari.org/.
2. В томболата участват единствено лица, регистрирали своя билет в периода и по начина, посочени в т. 1, при условие че към момента на регистрация на

своя билет, по указания начин са имали закупен (платен и неизтекъл) билет за концерта посочен в т.1.
3. Регистрацията за участие в томболата се извършва на интернет страницата http://azbukari.org/ или на телефон 0882881908.
4. Право на участие в томболата нямат служители на организаторите на томболата и членове на техните семейства. В случай, че такива лица бъдат изтеглени

в томболата, те няма да се вземат предвид и на тяхно място ще бъдат изтеглени други печеливши.
II. Описание на наградите
1. В томболата ще бъдат раздадени следните награди:
а) 4 /четири/ покани за присъствие на backstage (зад сцената, заедно с участниците) на концерта;
III. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
1. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 1 и 2 от Раздел I, автоматично става участник в томболата и се включва в тегленето на наградите по

Раздел II.
2. Всяко лице, участващо в томболата, може да спечели само една награда.
3. Тегленето на наградите ще бъде извършено на 12 март 2013 г. в офиса на „Сдружение Азбукари“ в гр. София, ул. Царичина № 1.
4. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип измежду лицата участващи в томболата, чрез използване на случайно избрани и размесени в кутия

талони, подготвени от организаторите, които съдържат трите имена и телефонен номер на всеки отделен участник. Резултатите от тегленето на наградите се

констатира от комисия, съставена от представители на „Сдружение Азбукари“.
5. Печелившите участници ще бъдат обявени на 12 март 2014 г. на интернет страницата http://azbukari.org/ чрез телефонните номера и/или имейл

адресите, посочени от тях при регистрацията им за участие в томболата.
6. Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелената награда чрез посочения от тях телефонен номер и/или имейл адрес в рамките на 2 /два/ дни от

датата на теглене на наградите.
7. В случай че даден участник е посочил невалиден телефонен номер и/или имейл адрес или при липса на отговор от страна на потребител в рамките на 3

/три/ работни дни от изпращане на уведомлението по т. 6 се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за

съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш. Друг печеливш се изтегля и в случай че даден участник откаже да получи наградата си.
8. Начинът и времето на получаване на наградата се уточняват допълнително между служител на „Сдружение Азбукари“ и печелившия участник.
9. Получаването на наградата се удостоверява с протокол, подписан от служител на „Сдружение Азбукари“ и от печелившия участник, в който последният се

индивидуализира посредством личните си данни. В случай че лицето откаже да подпише протокола се счита, че се отказва от получаване на наградата, като

на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.
10. Организаторът не отговаря в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият участник да се яви и

да получи наградата или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на организатора
11. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.
IV. Организатор на томболата
1. „Сдружение Азбукари“, ЕИК 176320936, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Царичина“ № 1, офис 1.
IV. Други условия
1. Настоящите правила са публикувани на интернет страницата http://azbukari.org/ през периода на валидност на томболата.

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате

Вашият коментар