Приказка за тъжното царство

Не съществува по-голямо благо от това да изразяваш собствените си мисли и чувства на свой роден език, в който всяка буква приляга към звуците от речта.

Нека ви разкажа приказка за тъжното царство. Неговата владетелка била красива, богата и справедлива, поданиците й живеели в мир и благодат, без вражди, но над всички тегнела една необяснима тъга. Над деца и старци, жени и мъже, заможни и скромни люде, над народа и царедворците. Чувствали я всички, включително и царицата, но никой не бил в състояние да я обясни.

Един ден господарката заповядала на своите мъдреци да отидат в непознатите краища на земята, за да открият лек за това всеобщо униние.

– Мъдреци и звездобройци мои, искам от вас да стигнете ако ще накрай света, но да ми донесете поука как да се отървем от нашата всеобща тъга. Искам веселие и танци, много сватби и празненства в моите владения, а не такъв сит, равнодушен и оклюмал народ. Вървете!

След няколко месеца пратениците започнали да се връщат, но никой не донесъл очакваната поука. Чак след година дошъл и последният мъдрец, който по пътя си запомнил думите на една срещната просякиня.

– Говори и се моли да ми носиш верен отговор! – посрещнала го царицата. – Тези преди теб се провалиха и ги затворих в голямата кула.

– Милост, господарке – отвърнал ученият, – но нося само съвета на една просякиня, на която дарих наметалото си. Тя ме погледна и рече: „Аз зная кой си и откъде идеш. Кажи на своята царица, че вие в Тъжната страна сте забравили какво е Върховното благо.”

– Върховното благо ли? – възкликнала царицата. – Та нима никой в моето царство не знае какво е то? Извикайте мъдреците!

– Те са в голямата кула, господарке – напомнили стражите.

– Доведете ги веднага!

Мъдреците били доведени. Царицата им наредила да известят наблизо и далеч, че ще възнагради богато и пребогато онзи, който й донесе Върховното благо, каквото и да представлява то.

Заприиждали отвред лечители, чудотворци, вълшебници и магьосници. Повечето носели накити и скъпи тъкани, перли и скъпоценни камъни, екзотични твари, уханни растения и благовония.

– Че аз си имам всичко това – възразила царицата. – За мен то не е Върховно благо. Нито за моя народ.

– А здравето, повелителко? – питали други.

– Ние се радваме на добро здраве. Поданиците ни също.

– А свободата? – добавили трети.

– Свобода също не ни липсва, но и тя не ни спасява от тъгата. Ах, колко съм тъжна! – въздъхнала царицата. – Трябва, трябва да разбера що е Върховното благо!

Един ден пред царския трон се изправил мъж на средна възраст, облечен в черно. Той вперил умния си взор в жалните очи на владетелката.

– Кой си ти, страннико? Какво искаш? – попитала тя.

– Аз ви нося Върховното благо, Ваше величество! – отвърнал непознатият.

– Така ли?! Къде е? – скочила царицата.

– Отвън, в моите сандъци – уверил я странникът.

– И какво е то? Нямам търпение да го видя!

– Нека слугите внесат сандъците ми. Така… Ето го.

– Какво ми показваш ти? – извикала царицата. – Това са само някакви свитъци пергамент.

– Това е азбука за твоя народ, царице – рекъл смирено странникът.

– Азбука ли?!! – разсмяла се царицата. – Че ние си имаме азбука!

– Не, нямате – оспорил непознатият. – Използвате тази на съседното царство.

– Да, но тя ни служи добре – отсякла господарката.

– Нима? А защо тогава сте тъжни? – попитал книжовникът.

– Защо сме тъжни? Благородници, мъдреци – защо? – обърнала се царицата към своите поданици.

– Аз ида отдалеч – подел странникът. – Ала още щом навлязох в тукашните земи, разбрах, че азбуката, която съм измислил, е пригодена точно за езика на твоя народ, от който някога са се отделили моите предци. Посветих целия си живот, за да пригодя писмената към звуците от вашата реч и сега нося азбуката ви, царице.

– И твърдиш, че това е Върховното благо? – все така не вярвала владетелката.

– Разбира се, Ваше величество. Не съществува по-голямо благо от това да изразяваш собствените си мисли и чувства на свой роден език, в който всяка буква приляга към звуците от речта и предава без остатък смисъла на словото. А в тази способност се съдържат и здравето, и богатството, и свободата. Няма по-върховна радост и щастие в живота от това да се изразяваш напълно и без затруднения. Това е то, Върховното благо.

И наистина – за царството настъпили ведри и безметежни дни. Хората записвали по най-умелия начин своите стихове, песни, приказки и предания, любовни признания, молитви и мъдрости. Те осъзнали, че всяка чертица и завъртулка, с които изобразяват буквите, представлява най-малкото, но постоянно заклинание, което прави техния свят все по-добър и истински. Най-после се разбирали един друг и се чувствали щастливи заедно. Сватбите и празниците постоянно се увеличавали, защото хората не можели да се наситят на способността си да общуват, съхранявайки народната памет и мечтаейки съвместно за бъдещето.

А какво станало със странника ли? Той изчезнал без вест и следа. Хората рядко помнят с добро онзи, който ги е спасил от тъгата. Те бързат да го забравят.

Маргарит Абаджиев

ПРИКАЗКА ЗА ТЪЖНОТО ЦАРСТВО Нека ви разкажа приказка за тъжното царство. Неговата владетелка била красива, богата и справедлива, поданиците й живеели в мир и благодат, без вражди, но над всички тегнела една необяснима тъга. Над деца и старци, жени и мъже, заможни и скромни люде, над народа и царедворците. Чувствали я всички, включително и царицата, но никой не бил в състояние да я обясни.Един ден господарката заповядала на своите мъдреци да отидат в непознатите краища на земята, за да открият лек за това всеобщо униние. – Мъдреци и звездобройци мои, искам от вас да стигнете ако ще накрай света, но да ми донесете поука как да се отървем от нашата всеобща тъга. Искам веселие и танци, много сватби и празненства в моите владения, а не такъв сит, равнодушен и оклюмал народ. Вървете!След няколко месеца пратениците започнали да се връщат, но никой не донесъл очакваната поука. Чак след година дошъл и последният мъдрец, който по пътя си запомнил думите на една срещната просякиня.- Говори и се моли да ми носиш верен отговор! – посрещнала го царицата. – Тези преди теб се провалиха и ги затворих в голямата кула.- Милост, господарке – отвърнал ученият, – но нося само съвета на една просякиня, на която дарих наметалото си. Тя ме погледна и рече: „Аз зная кой си и откъде идеш. Кажи на своята царица, че вие в Тъжната страна сте забравили какво е Върховното благо.”- Върховното благо ли? – възкликнала царицата. – Та нима никой в моето царство не знае какво е то? Извикайте мъдреците!- Те са в голямата кула, господарке – напомнили стражите.- Доведете ги веднага!Мъдреците били доведени. Царицата им наредила да известят наблизо и далеч, че ще възнагради богато и пребогато онзи, който й донесе Върховното благо, каквото и да представлява то.Заприиждали отвред лечители, чудотворци, вълшебници и магьосници. Повечето носели накити и скъпи тъкани, перли и скъпоценни камъни, екзотични твари, уханни растения и благовония.- Че аз си имам всичко това – възразила царицата. – За мен то не е Върховно благо. Нито за моя народ.- А здравето, повелителко? – питали други.- Ние се радваме на добро здраве. Поданиците ни също.- А свободата? – добавили трети.- Свобода също не ни липсва, но и тя не ни спасява от тъгата. Ах, колко съм тъжна! – въздъхнала царицата. – Трябва, трябва да разбера що е Върховното благо!Един ден пред царския трон се изправил мъж на средна възраст, облечен в черно. Той вперил умния си взор в жалните очи на владетелката.- Кой си ти, страннико? Какво искаш? – попитала тя.- Аз ви нося Върховното благо, Ваше величество! – отвърнал непознатият.- Така ли?! Къде е? – скочила царицата.- Отвън, в моите сандъци – уверил я странникът.- И какво е то? Нямам търпение да го видя!- Нека слугите внесат сандъците ми. Така… Ето го.- Какво ми показваш ти? – извикала царицата. – Това са само някакви свитъци пергамент.- Това е азбука за твоя народ, царице – рекъл смирено странникът.- Азбука ли?!! – разсмяла се царицата. – Че ние си имаме азбука!- Не, нямате – оспорил непознатият. – Използвате тази на съседното царство.- Да, но тя ни служи добре – отсякла господарката.- Нима? А защо тогава сте тъжни? – попитал книжовникът. – Защо сме тъжни? Благородници, мъдреци – защо? – обърнала се царицата към своите поданици.- Аз ида отдалеч – подел странникът. – Ала още щом навлязох в тукашните земи разбрах, че азбуката, която съм измислил, е пригодена точно за езика на твоя народ, от който някога са се отделили моите предци. Посветих целия си живот, за да пригодя писмената към звуците от вашата реч и сега нося азбуката ви, царице.- И твърдиш, че това е Върховното благо? – все така не вярвала владетелката.- Разбира се, Ваше величество. Не съществува по-голямо благо от това да изразяваш собствените си мисли и чувства на свой роден език, в който всяка буква приляга към звуците от речта и предава без остатък смисъла на словото. А в тази способност се съдържат и здравето, и богатството, и свободата. Няма по-върховна радост и щастие в живота от това да се изразяваш напълно и без затруднения. Това е то, Върховното благо.И наистина – за царството настъпили ведри и безметежни дни. Хората записвали по най-умелия начин своите стихове, песни, приказки и предания, любовни признания, молитви и мъдрости. Те осъзнали, че всяка чертица и завъртулка, с които изобразяват буквите, представлява най-малкото, но постоянно заклинание, което прави техния свят все по-добър и истински. Най-после се разбирали един друг и се чувствали щастливи заедно. Сватбите и празниците постоянно се увеличавали, защото хората не можели да се наситят на способността си да общуват, съхранявайки народната памет и мечтаейки съвместно за бъдещето.А какво станало със странника ли? Той изчезнал без вест и следа. Хората рядко помнят с добро онзи, който ги е спасил от тъгата. Те бързат да го забравят."Приказката за тъжното царство" е част от играта "БУКВАРИНО" – www.azbukari.bg Маргарит Абаджиев

Публикувахте от Tsveta Kirilova в Вторник, 14 ноември 2017 г.

„Приказката за тъжното царство“ е част от играта „БУКВАРИНО“, която може да разгледате ТУК

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате

Вашият коментар