Защо децата ни не знаят, че кан Тервел е спасителят на Европа 5

От стр. ЧЕТВЪРТА

Посочените примери илюстрират проблема за „богатството” на езика и  стила, на който са написани учебниците по „История и цивилизация”, учебници, предназначени за българските, за нашите деца и внуци!!

От самото си съществуване народът ни е възприемал  книжовността и летописите (учебниците си по История и Литература) като Храм на българската памет, като извор на родолюбие и национално самочувствие. Именно от Словата, а не от някакви голи факти в една книжчица, наречена от Хилендарският монах „История славянобългарска”, а може би „славно българска”, започва и българското Възраждане от пепелищата на петвековната забрава под османския ятаган.

Десетки са трезвите гласове в обществото ни, които реагират на ставащото от години в българското училище и историческо образование, но те съзнателно се неглижират и заглушават.

К. Костадинов е един от многото, който със своята широка обществена и професионална дейност заявява в публичното пространство: „Очевидно е, че след 10 години, когато във всички български училища българите станем малцинство, трябва да има нови учебници, които да бъдат съобразени с новите демографски и етнически реалности в нашата страна. Това е процес, който очевидно върви към своя край и затова се случва по- видимо и по-рязко това, което  наричате подмяна, не е само това, но и фалшификация на българската история. Аз бих нарекъл това антибългарско съдържание.”

Какво остава от българската история, бит и култура, когато се изтръгне нейният български Дух, нейната цивилизационна роля и принос, нейната хилядолетна традиция?! Празна обвивка – безсмислена, непотребна и ненужна, годна само за рециклиране! Видно е едно – уродливото лице на съвременното ни историческо образование, попаднало в плен на користта, политкоректно мислене и говорене в условията на наложена глобализация и мултикултурие.

Проблемът е в чуваемостта, в желанието да  следваме и да се доверяваме на здравия си български разум, а не на чужди външни внушения и диктат,  прокарвани директно и агресивно от различни НПО като „Отворено общество”, „Америка за България”, „Комисия по дискриминация” и др., които налагат твърди корекционни маркери и промени в наши традиционни стереотипи и ценности до степен заличаване на национално самосъзнание.

Нуждаем се от нещо изконно като чувство и възпитание, а именно: „От Любовта към Родината, която превъзходи всички световни добрини!”(Г.С.Раковски). А тази Любов се възпитава както в Семейството, така и чрез Историческото Образование, което дава Училището!

Налице е реален политически, исторически, образователен и морален проблем, който  засяга изучаването на всички епохи: праистория, античност, средновековие и съвременност! Време е този проблем от жизнено значение за бъдещето на нацията ни да бъде решен по един категоричен и достоен начин от нашите политици и професионални учени, съответстващ на приноса и достойнството на древния ни народ! Защото миналото и бъдещето ни принадлежат!

Публикувано в „Нова зора“

*Детелина Денчева е педагог с богати и разностранни литературни интереси.  Автор на книги в областта на лириката, документалистиката, краезнанието и историята, и на публицистични статии и материали в специализирани издания по проблемите на съвременното българско образование. Има публикации в антологиите: “Още стихове за вечните неща”, “Между въздишките на пеперудите”,  алманах “Ирин Пирин”, документалната поредица “Нашата младост и зрялост”, алманах за литература и публицистика “Огнища”, както и в превод на сърбохърватски. Вдъхновител и съставител на две антологии на пернишката поезия: “Галерия към слънцето” и “Духът, който ни сродява”.

Съставител на историческия алманах „Сакралността на миналото или Българската сага“ – исторически сборник, паралелен хронологичен справочник, свидетелства на епохата и още нещо…”, излязъл през 2015 г. Член е на Международната академия по българознание, иновации и култура (МАБИК) и на Института на свободните изследователи “Хисторион” (ИСИХ). Наградена е с Диплом на Организацията на обединените българи (ООБ) със званието „Заслужил деятел на общобългарската общност”, 2017 г.

Виж още:

Детелина Денчева: Децата ни не учат, че кан Тервел е спасителят на Европа

Детелина Денчева: Учебниците ни по „История и цивилизация“ са сухи и скучни

Детелина Денчева: Днес патриотичното възпитание е оставено на родителите

Цвета Кирилова: Настояваме за незабавна корекция на учебниците по „История и цивилизация“!

……………………………………………..

Източници:

[1.]„История и цивилизация” 6 клас, изд.”Булвест 2000”, 2017г., Арнаудов, В. В. Цветански, Цв., Якимов, Г., Васева, Н., с.34;

[2.]„История и цивилизация”6 клас, изд.”Просвета плюс”, 2017г., Михайлова, Ек.К.,.Георгиева,Цв.Б,.Каймакамова, М.В., Борисова- Петрова, Т.Р., Дюлгеров, Н.Р.с.44;

[3.] „История и цивилизация” 6 клас, изд. „Просвета 1945”, 2017г., Павлов, Пл.Хр.,  Николов, Ал.Н., Гаврилова, Р.Д., Босева-Георгиева, М.Й., с.32;

[4.] „История и цивилизация”, 6 клас изд. „Анубис”, 2017г., Матанов, Хр., Димитров, Т., Иванова, Г.Юл.,с.25;

[5.] „История и цивилизация” 6 клас, изд.”Архимед и Диоген”, 2017г. Николов, Г.Н. Попова, Ив.Л., Обрешков, В., Кръстев, Кр.С.,с.30;

[ 6.] „История и цивилизация”, 6 клас изд.”Рива”, 2017г., Гагова, Кр., Александър, А.Т., Мишкова, К.Юлия ,с.32;

[7.] „История и цивилизация” 5 клас,. изд. „Просвета 1945”, 2006г., издание І/2014г Гаврилова, Р.Д., Павлов, Пл.Хр., Кушева, Р.Н.;

[8.] „История и цивилизация”, 6 клас, изд.”Просвета 1945г.” ,2007г., издание І/2014г, Гаврилова, Р.Д. , Радева, М.Ив., Калинова- Яйджжиева, Евг.Ив., с.30;

[9.] „История и цивилизация”, изд. „Анубис”, 2006г.,Издание първо/преработено, Мутафчиева, В.П., Матанов, Хр.Л.,.Илиев, Илия Г. , Каснакова-Иванова, Ц.И., с.33;

[10.] „Учебник по Родинознание” от 1 до 4 клас, 2016г.Редактор:К.Костадинов на „Отечествознание”,автори Георгиев, Ив., Лазов, Д., Димитров Св.;

[11] „Човекьт и обществото”, 3 кл., „Булвест 2000”, 2004г., и 2014г.;Кушева,Р., Пенин, Р.Л.; [12.] „Човекьт и обществото”, 3 кл., „Булвест 2000”, 2011г.; Пенин,Р.Л., Кушева,Р.Н.

ПРОЕКТИ

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„ДЕТСКА КАРТА НА СВЕТА”

„ДЕТСКА КАРТА НА СВЕТА”
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, с автори Гергана ...

„ИСТОРИЯ НА СЛАВНИТЕ БЪЛГ...

„ИСТОРИЯ НА СЛАВНИТЕ БЪЛГАРИ"
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, Павел Серафимов и ...

„ЧИСТА И СВЯТА“

„ЧИСТА И СВЯТА“
Във времена на обществен нихилизъм, духовно и морално отстъпление, обругаване на национални символи и все ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ”

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ”
„Креативни Мислители” - Иновативна среда за обучение на учениците Средището на съвременното Просвещение вече е ...

„БУКВАРИНО“

„БУКВАРИНО“
„Букварино“ - Уникална патриотична игра тръгва към децата в България Урок по родолюбие и игрознание ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате

Вашият коментар