Детелина Денчева: Учебниците ни по „История и цивилизация“ са сухи и скучни

Те не съдържат разказ, не предават емоция, не вълнуват децата, не се докосват до националната гордост и родолюбие, казва авторът на „Българската сага“.

„В статията си за състоянието на учебниците по „История и цивилизация“ аз си позволих да напиша за „уродливото лице на съвременното ни историческо образование, попаднало в плен на користта и политкоректното говорене в условията на  глобализация“. А когато човек се чувства уязвен, тогава той много малко се интересува от истина и обективност“, казва педагогът, краевед и изследовател на българската история.

Детелина Денчева.

Детелина Денчева е педагог с богати и разностранни литературни интереси.  Автор на книги в областта на лириката, документалистиката, краезнанието и историята, и на публицистични статии и материали в специализирани издания по проблемите на съвременното българско образование.

Има публикации в антологиите: “Още стихове за вечните неща”, “Между въздишките на пеперудите”,  алманах “Ирин Пирин”, документалната поредица “Нашата младост и зрялост”, алманах за литература и публицистика “Огнища”, както и в превод на сърбохърватски. Вдъхновител и съставител на две антологии на пернишката поезия: “Галерия към слънцето” и “Духът, който ни сродява”.

Съставител на историческия алманах „Сакралността на миналото или Българската сага“ – исторически сборник, паралелен хронологичен справочник, свидетелства на епохата и още нещо…”, излязъл през 2015 г. Член е на Международната академия по българознание, иновации и култура (МАБИК) и на Института на свободните изследователи “Хисторион” (ИСИХ). Наградена е с Диплом на Организацията на обединените българи (ООБ) със званието „Заслужил деятел на общобългарската общност”, 2017 г.

-Госпожо Денчева, в обзорната си статия „Образът на кан Тервел и българските владетели в учебниците по „История и цивилизация” вие показвате в какъв неадекватен вид са тези учебници. Защо са в този вид според вас?

– Съдържанието и качеството на учебниците по българска литература и история не преставлява тайна за обществото ни. Много учители говорят и коментират на висок глас този изключително важен и съществен за нашето бъдеще проблем, но за съжаление техният глас съзнателно се заглушава и неглижира.

През годините на т.нар. демократични промени българското образование и учебници са обследвани и третирани като място на неуместни традиционни стереотипи и дискриминационни практики. Такива са заключенията на националното представително изследване на Комисията по дискриминация, направено съвместно с института „Отворено общество“, Министерството на труда и социалните грижи, както и експерти от множество НПО-та и МНО. Изследването е финансирано по Европейска програма за заетост и социална солидарност „Прогрес“ (2007-2013 г.).

Констатациите и изводът са, че са нужни конкретно разписани изисквания и маркери към авторите и издателствата на учебници, за да се преодолеят традиционните български предразсъдъци и стереотипи. Като такива се визират героичното ни минало, национални герои, самочувствието, че „и ний сме дали нещо на света и на вси словени книга да четат“; че хора като нашите възрожденци, Левски, Ботев, героите от Априлската епопея са светли и достойни личности, заслужаващи уважение и преклонение за саможертвата им в името на освобождението на България.

Днес, вече явно съобразени с тези нови маркери и изисквания, учебниците по история са на ниво „план-тезиси“. Те не съдържат разказ, не предават емоция, не въздействат на децата, не се докосват до чувства като национална гордост и родолюбие. Те не дават нито знания, нито ценностно отношение на учениците към миналото на предците ни, отдавна не представляват извор и храм на знание, а по-скоро са извор на забрава.

Наблюденията на учителите са показателни: само 5% от децата имат афинитет и положително отношение към историята! Донка Радева, старши преподавател по история от Пловдив, учител на годината за 2015 г., е категорична, че учебниците по история са превърнати във фактография, че те са невъзможни за изучаване в този си невъобразим хаотичен насипен вид от факти.

Учителите ясно заявяват, че историята е дух, а не телефонен указател, каквито са нашите учебници, че де факто ние убиваме историята в училище! Преподавателката Саша Василева с огромно огорчение и неудовлетворение изригва: „За пореден път МОН действа от позиция на диктата и не се съобразява с учителското съсловие. Каквито и доводи да се изтъкнат: логични, ясни, осъзнати, вследствие на многодишната ни практика като учители, то експертите от МОН, министрите и техните съветници не само не се вслушват в тези доводи, но всячески се опитват да прехвърлят отговорността само и единствено върху учителя“.

Обществената оценка за качеството на българското образование, включително и на историческото такова с днешна дата, както бе цитирано само преди няколко дни в публистичното предаване „Референдум“, е ни по-малко, ни повече от 3.76!

Тази оценка е не толкова за „педагогическите умения“ на българския учител, колкото за всички ангажирани в тази сфера. Слабо, добро или задоволително е това ниво, всеки може да предцени сам. За справка, през 1988-89 г. същото това българско образование заемаше толкова престижното 5-о място по качество в световната класация, а днес 48% от нашите деца са функционално неграмотни, т.е. неразбиращи прочетеното.

Реално няма и трибуна, която да дава публичност на мненията на редовите учители и още по-важното е, че липсва всякаква чуваемост. Няма  печатно, нито онлайн издание, което да публикува техните анализи и оценки за учебното съдържание.

-Нали се правят методически сбирки в министерството, специалистите по история наистина ли не се вслушват в мнението на учителите?

-Всичко казано дотук дава отговор на този въпрос. Да не забравяме, че Евро старт отрежда на България последно място по свобода на словото. Конформизмът е удобна позиция за оцеляване и самозащита. Ситуацията наподобява разговор между глухи. Липсва всякаква чуваемост и позивитивизъм в общуването, в желанието проблемите да се разглеждат принципно и комплексно и да се върви към промяна. Гласът на учителя, доколкото се чува, е игнориран напълно.

-В статията си Вие задавате няколко примерни въпроса, на които трябва да отговаря едно съдържание на учебник по история и цивилизация. Какво се случи, след като се публикува тя? Имаше ли обратна връзка от страна на образователното министерство?

-Десетки са статиите от български учени, общественици и интелектуалци, на страниците на независимия седмичник „Нова Зора“, които в продължение на години „бият камбаната“, осветляват и отхвърлят процесите на деградация и денационализация, които вече съвсем явно и видимо текат в българското образование. Моята статия съвсем не е някаква „бяла лястовица“ в това отношение.

В една серия от статии през последните години поставих на вниманието на обществеността ни и друг голям проблем, този  за липсата на патриотично възпитание  в часовете по родна история. Трябва да се знае, че просто такива цели и ценности не са заложени в учебната програма.

Общественият интерес към статията е значителен. Това е, което имам като обратна връзка от редакцията. Мнението на читателите е, че статията е силна, аргументирана, много конкретна и аналитична и поради това тезите и изводите в нея трудно могат да бъдат оборени. Реакция по същество липсва.

Отново ще цитирам историка, общественик и директор на РИМ – Добрич Константин Костадинов, който обобщава много точно и сполучливо случващото се: „Това е нещо, което продължава повече от 26 години. Очевидно е, че след 10 години, когато във всички български училища българите станем малцинство, трябва да има нови учебници, които да бъдат съобразени с новите демографски и етнически реалности. Това е процес, който върви към своя край, това не е само подмяна на историческа истина, това е фалшификация на българската история. Аз бих нарекъл това антибългарско съдържание и дейност“.

Когато политиката трансформира историята в свой инструмент за въздействие и управление на обществото и политическите процеси, сме длъжни да си спомним казаното от Джордж Оруел: „Който владее миналото, той владее и бъдещето, който владее настоящето, владее миналото“ и да изберем своята гражданска позиция.

-Защо подобни обзорни статии като вашата не се предлагат за обсъждане точка по точка?

-Такава фактология трудно се обсъжда, а още по-трудо се приема. Днес съвсем не е валидна поговорката „Когато фактите говорят и боговете мълчат“. Просто „Всеки гледа от своята камбанария“. Само че за едни тя е високата камбанария на нашата национална независимост и дух, а за други това е новата „парадигма“ на глобализацията и мултикултурието.

Предпочитаният маниер е да се отхвърли нещо ангро, например като тенденциозно и несъстоятелно. За  официалните кръгове подобни  статии все едно не съществуват. Дали ще остане без отзвук, или злостно ще се коментира, че един „непрофесионалист“, т.е. не-историк си позволява да „плюе“ срещу уважавани автори на учебници, ще покаже бъдещето.

-Нима един интелектуалец, краевед и изследовател може да се нарече непрофесионалист?

– Вижте, ако се заслушаме в словесните престрелки в българския парламент, колко признати „професионалисти“ има там?! Никой никого не уважава и не признава като професионалист независимо от сферата му на дейност. Стилът и нивото на обсъжданите обществени проблеми навсякъде е повече от елементарен, често и „каруцарски“, защото е изкривен от користта.

Изнесените факти може да са верни, може да са логични и  необорими, но може и да се коментират така, „както дяволът  чете Евангелието“! Когато човек се чувства уязвен, защото в статията аз си позволих да напиша за „уродливото лице на съвременното ни историческо образование, попаднало в плен на користта и политкоректното говорене в условията на  глобализация“, тогава той много малко се интересува от истина и обективност.

Просто трябва да се каже на висок глас, че е недопустимо е да се изучава родната ни средновековна история само за 26 учебни часа в VI клас на фона на европейската такава в съотношение 50:50 и да се иска от тинейджъра да запомни нещо след това. Такива изводи не се преглъщат лесно.

-Бихте ли предположили кой се е почувствал най-засегнат от Вашата статия – авторите на учебници или методистите в министерството?

-Не мога да гадая, но доколкото съм наясно с чувствителността, свойствена на всеки автор, предполагам, че може би някои от тях ще се почувстват некомфортно, макар че статията не е насочена персонално срещу тях. Просто правя анализ и изнасям фактология как е показан образът на кан Тервел и на останалите български владетели. Авторите следват модела и маркерите, които са им заложени от образователното министерство. А моделът следва политиката на управляващите.

Виж още:

Детелина Денчева: Децата ни не учат, че кан Тервел е спасителят на Европа

Детелина Денчева: Днес патриотичното възпитание е оставено на родителите

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате

Вашият коментар