Българчетата – дискриминирани в собствената си страна

Коректно ли е да се предоставят привилегии само на избрани ученици, само от една етническа група?

На 16 май се състоя второто заседание на Комисията за защита от дискриминация, по мой и на „Сдружение Азбукари“ сигнал срещу стипендиите за успех на ученици от ромския етнос. Реализирането на този проект не постига реални резултати, въпреки че в Становище на г-жа Мануела Радева – директор на ЦОИДУЕМ от 21.02.2018 г. до г-н Любомир Йосифов, Директор на Дирекция „Правна” на МОН личи старание да се отчетат „постижения”. По посоченото становище могат да се зададат няколко уточняващи въпроса:

  1. Как е доказано участието на стимулираните ученици в учебния процес?
  2. С какви документи е доказано кандидатстването или приемането във ВУЗ на ромски ученици, получили финансови стимули по проекта и завършили средно образование – служебна бележка за явяване на изпити или студентска книжка?
  3. Учителите, освен своите бюджетни заплати, са получавали и допълнително възнаграждение за персонална заетост с ромски ученици, което на практика ги превръща в частни учители, т.е. те дават частни уроци.
  4. Коректно ли е да се предоставят средства за храна само на избрани ученици само от една етническа група? Като се има предвид по-високата чувствителност на младите хора, такива действия предизвикват усещане за несправедливост и могат да предизвикат съответна реакция. Проследено ли е как са изразходвани тези средства и кой е отговорен за целесъобразното им използване?
  5. Защо е допуснато дублиране, чрез финансово стимулиране на ученици от ромски произход, след като има държавна политика по отношение на отпускането на държавни стипендии за успех (Постановление № 33 на МС) ?
  6. Как като „добри резултати” се оценява постигнатото средно увеличение на успеха на стимулираните ученици за учебната 2016 – 2017-а, което е „повишено” от 4,68 на 4,86, т.е. то е по-малко от две десети, и колко е финансовото му измерение? Като се отчете изразходваната сума за тази учебна година, излиза, че всяка от тези по-малко от две десети е струвала хиляди евро. Ако се приеме, че през учебната 2016 – 2017 г. е изразходвана половината от сумата 561 хил. евро по целия двугодишен проект или 280, 5 хиляди евро за тази посочена учебна година, излиза, че за всяка от тези две десети са похарчени по над 140 хил. евро. Това ефективно ли е? И въз основа на тези „добри резултати” г-жа М. Радева в т. 11 от нейното становище предлага след приключването на проекта ЦОИДУЕМ „да предложи на МОН да подпомага със стипендии ромски ученици с ниски доходи и да бъде променено законодателството в контекста на включване на ромски медиатори като помощен персонал”. Какво означава израза „помощен персонал” ? Значи ли, че тези хора ще бъдат част от учителските колективи и отново с бюджетни средства ли ще се „стимулират”? Това нейно предложение налага задаване на следващият ни въпрос.
  7. Критериите, особено за избор на ментори, са много общи и пораждат двусмислия. Как са определени хората, които „се ползват с добро име сред ромската общност”? Какво се разбира под „добро име”? Те предоставили ли са освен „добро име” документ за завършено минимум средно образование, което е едно от изискванията за ментори, както и документ за чисто съдебно минало, което се доказва чрез издадено актуално свидетелство за съдимост?
  8. Можете ли да ни предоставите доклади на ментори и тютори, които те се отчита, че са предоставяли?
  9. Какво е конкретното участие на Регионалните инспекторати и местните органи и техните действия при осъществяването на проекта, тъй като те са посочени като партньори?

Това са основните ни възражения срещу оспорвания от нас проект, който е дискриминационен по отношение на учащите се от другите ученици.

На снимката сме с проф. Борис Колев, преподавател в ЮЗУ и един от авторите на Конституцията, по време заседанието на комисията.

Ваша Цвета

 

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате

Вашият коментар