JobStarGet – проектът на Цвета Кирилова и Георги Тутанов в помощ за „невидимите“ хора

Дигитална платформа разширява социалната и професионална интеграция на българите в неравностойно положение

„Грижата за хората със специфични нужди е белег за цивилизоваността на една нация“, казват Цвета Кирилова и Георги Тутанов

Да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа за социално включване на хора от уязвимите групи, като се предоставят подходящи условия за тяхната трайна професионална интеграция на пазара на труда и в сферата на социалната икономика – това е идеята на социалния проект „JobStarGet“ на Цвета Кирилова и Георги Тутанов, кандидати за президент и вицепрезидент. Разработката е част от 10-те проекта в програмата им, която те представиха пред обществото.

„Достъпът до платформата „JobStarGet“ е напълно безплатен за хората със специфични потребности. Смятаме, че така трябва да бъде при един подобен проект с голяма социална значимост“, подчертаха Цвета Кирилова и Георги Тутанов.

„Известно е, че за степента на цивилизованост на една държава се съди по отношението и грижата към хората от най-уязвимите групи – казват те. – Колко пъти, когато се движим по улицата или влизаме в обществена сграда, се замисляме достъпна ли е тя за хората с увреждания? Може би почти никога, или много рядко, ако не сме се докоснали до проблемите на „невидимите“ граждани. А дали си задаваме и въпроса, защо те са „невидими“ и защо те и проблемите им остават скрити за обществото?“

На тези и други въпроси търсят отговор Цвета Кирилова, Георги Тутанов и екипът им при създаването на „JobStarGet“. Проектът е вече разработен и тестван в „социалната лаборатория „Сдружение Азбукари“ и би могъл да се приложи успешно под егидата на президентската институция, предлагат те.

Платформата JobStarGet е максимално опростена и лесна за ползване от всички хора.

JobStarGet“ е специализирана дигитална онлайн платформа, изцяло насочена в помощ на хора от уязвимите групи. Тя обединява заинтересовани лица с увреждания в единна база данни, като се посочват техните професионални компетенции и способности. От друга страна, платформата представя работодатели, които имат необходимост от кадри или желаят да се включат под различни форми в подпомагането на хората в неравностойно положение.

Платформата ще съдържа и различни информационни материали, обучения, форум и други елементи, които да подпомагат както кандидатите за работа, така и работодателите. По този начин на хората от уязвимите групи се дава психологическа подкрепа, мотивация и професионални компетенции. От друга страна ще се усетят многобройните ползи, които могат да бъдат реализирани, когато двете заинтересовани страни работят заедно, обясняват създателите.

„Искаме да разширим дейността си в подпомагането на хората в неравностойно положение, като освен да помогнем за тяхната професионална реализация, да обхванем повече работодатели за преодоляване на негативните нагласи и стереотипи“ – казва Цвета Кирилова. – От години заедно със „Сдружение Азбукари“ съдействаме за изграждането и утвърждаването на нов тип култура, отношение и социална компетентност на гражданското общество към проблемите на децата в неравностойно положение. Екипът ни организира различни дейности и прояви, фестивали, спортни и благотворителни инициативи и други, с участието на специалисти, които да подпомагат децата в неравностойно положение чрез игри и различни интелектуални занимания.“

„Светът на труда се промени. Променете начина си на търсене сега“ – с това мото платформата насърчава хората от уязвимите групи, нуждаещи се от помощ. Навигацията на сайта е максимално изчистена и опростена за ползване. Регистрацията е задължително условие, и за кандидатите за работа, и за работодателите, които са включили в своята програма ангажиране и подпомагане на хора от уязвимите групи.

Първата стъпка след регистрацията е „Лесно търсене“. На кандидатите се предоставя списък от таланти, по който те да намерят най-търсения си талант въз основа на своите умения и опит. Когато го публикуват, могат да разгледат включените в сайта оферти за едно и повече места на компании, които също са се регистрирали, че търсят места, и са посочили за какви точно позиции.

В следващата секция кандидатите са подпомогнати да създадат своята автобиография онлайн. „Пълният профил е първата стъпка в избора на компаниите“, съветват създателите на платформата. В нея е включена и специална форма – форум, който дава възможност за директна комуникация между кандидатите и представителите на компаниите.

В платформата има секция „Новини“, в която кандидатите за работа се информират за последните новини в сферата на заетостта. Специалисти ги съветват как да подобрят представянето си и да увеличат шансовете си за реализация, като следят и какви са тенденциите на пазара на труда. В рубриката „Успелите“ се публикуват мотивиращи и вдъхновяващи истории на хора от уязвимите групи, които са успели да се реализират.

Какво сочи статистиката?

Национално представително изследване показва, че безработицата като проблем е най-голяма сред младите хора без образование до 29-годишна възраст и сред хората в неравностойно положение. Тя е концентрирана сред лицата с увреждания и неквалифицирани млади хора, които имат минимален шанс за достъп до пазара на труда и оставането им в трайна заетост.

Навсякъде по света хората с увреждания търпят дискриминация под някаква форма и са силно отхвърлени от социалния, икономическия и политическия живот на общността. Тези хора са дискриминирани от раждането си. В много общества появата на бял свят на увредено дете се възприема като трагедия. Много често увреждането се възприема изключително негативно в резултат на културни фактори, невежество, предразсъдъци или страх.

Когато хората в неравностойно положение са невидими за обществото, защитата на правата им става изключително трудна. Заради вкоренените стереотипи към тях хората с увреждания развиват синдром за зависимост, комплекс за малоценност, чувство на примирение и нежелание да се приобщят към обществото, в което са родени и живеят.

Голяма част от страданията на хората с увреждания са причинени от предразсъдъци или културни порядки. Те са без нормален достъп до здравни услуги. Нямат и качествен достъп до образование, което да им осигури по-добра реализация на пазара на труда.

Ако имаме претенции да сме цивилизована държава, трябва да се погрижим за хората от уязвимите групи и вместо само да говорим, ние разработваме „JobStarGet и се ангажираме тази платформа да бъде официално развивана под патронажа на Президентството на Република България“, заявява кандидат-президентската двойка Цвета Кирилова – Георги Тутанов.

Каква е българската и световна практика в политиките, засягащи хората от уязвимите групи при търсене на работа?

Според Стандартните правила на ООН, хората с увреждания имат право да живеят и да се реализират в собствените си общности. Те трябва да получават необходимата помощ и подкрепа в обичайна среда и в институциите за обучение, здравеопазване, заетост и социално обслужване. На хората с увреждания трябва да се даде възможност да упражняват човешките си права, и по-специално в областта на трудовата заетост, трябва да им се осигуряват равни шансове за продуктивна и доходна работа.

Според чл. 48 от Конституцията на Република България гражданите имат право на труд и държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.

Обществената действителност в България обаче доказа неспособността на държавните органи и институции за справяне с всички възникнали социални проблеми и трудности. Така се породи необходимостта от създаване и функциониране на различни структури и организации извън правителствените, които да подпомагат държавата при разрешаването на проблемите в тази насока и за справяне със ситуацията.

С редица свои програми държавните органи се опитват да стимулират повишаването на квалификациите и възможностите за хората с увреждания, но към този момент този процес остава едностранен.

„Всичките ни проекти са създадени с душа, сърце и грижа за хората, но в разработката на JobStarGet вложихме най-много загриженост, заради състоянието на хората с увреждания“, казват Цвета Кирилова и Георги Тутанов.

„С изграждането на тази онлайн платформа ние даваме възможност на бизнеса в България да има достъп до наемането на хора в неравностойно положение, като сам прецени, от базата данни на платформата, кой ще бъде най-подходящият кандидат за позицията, която предлага.

От друга страна платформата има за цел да повиши уменията и увереността на хората с увреждания, като ги постави реално в условията на конкурентна среда в своята си социална група. Ще им позволи сами да ориентират себе си към бизнес средата в България и ще им даде стимул да повишат квалификацията си. Ще ги научи да рекламират себе си и уменията си и да придобият реалистична оценка за пазара на труда.

Онлайн платформата цели и да адаптира и приложи в България вече доказано успешен световен опит в областта на социалната интеграция и намаляване на нивото на безработица в една от най-уязвимите социални групи.

Проектът предоставя възможност за устойчива заетост на тази група на пазара на труда. По този начин ще се предотврати изпадането на тези хора в продължителна безработица, загубата на трудови умения и социалната изолация. А работодателите ще бъдат стимулирани да увеличат броя на хора от тази социална група в екипите си.

Наемането на хора в неравностойно положение е съпътствано с преференции към работодателите. Някои от тях са, че част от възнаграждението на тези хора се поема от държавата, осигурителният праг за тях е по-нисък и други. Все още обаче няма ефективно работещ механизъм за свързване на реалния бизнес с хората от тази социална група.

Няколкото вече създадени онлайн платформи не са достатъчно активни, инициативи почти липсват. Няма и реклама. Елементарно търсене на подобна платформа в търсачките дава само няколко резултата.

Специализиран сайт за търсене и предлагане на работа, достъпен за всички хора в неравностойно положение е крайно необходим. Сайт, концентриран само в тази целева група. Според нас за решаването на тези проблеми са необходими намесата и подпомагането от страна на президентската институция“, категорични са кандидатите за президент и вицепрезидент Цвета Кирилова и Георги Тутанов.

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате