Павел Серафимов: България е люлка на най-древната цивилизация

Наследници сме на гените на великите траки, казва изследователят, който преобръща „с главата нагоре“ българската история.

Повече от 30 години той се рови из големите световни книгохранилища, за да докаже, че официалната история на България няма нищо общо с истинската. Откритията му до такава степен скандализират научни корифеи и крайни патриоти, че е принуден често да сменя държави и да живее в полунелегалност заради смъртни заплахи. Роден е през 1970 г. Живее и работи в различни европейски държави, владее няколко чужди езика. Със средствата, които печели като реставратор, дърворезбар, скулптор на статуетки от глина и бронз и иконописец изключителният родолюбец купува исторически книги и финансира пътуванията и изследванията си.

-Господин Серафимов, вашите тези като изследовател на нашата история за произхода ни, за ролята ни в зараждането на световната цивилизация и още много други, които публикувате в блога си „Спароток“, са коренно различни от всичко, което сме учили, чели и слушали. Какво ви накара да се усъмните, че българската история, която ни поднасят в учебници и книги, не е истинската и вярната?

-Трудно ми е да обясня, защото става въпрос за доста дълъг процес. На 15-16 години приемах за чиста монета всичко на тема история, което се изучаваше в училище. Започнах да се занимавам с история, защото обичам народа си. Когато бях на 17 години обаче попаднах на един изключителен историк – ще го назова П.Б. По време на беседите ни той каза: „Аз не мога да си обясня как най-големият европейски народ – траките – може така да изчезне безследно и в същото време да се появи друг, огромен народ, който носи името славяни, и тоя народ да залее Дакия, Тракия, Далмация и Гърция и да наложи топоними. Това е невъзможно! “ Като се замисли човек, от гледна точка на демографията е невъзможно.

До началото на 7 век траките са уважавани от римляните, защото са били гръбнакът на римската войска. Как така тези хора ще запазят своята идентичност и ще нарастват на брой през 6-те века римска окупация, а после за 60 години ще изчезнат…

Павел Серафимо

-Учили са ни, че те се асимилират.

-Това е невъзможно, това е абсурд. От друга страна да приемем, че хората, наречени стари славяни, нямат нищо общо със северните траки. Да приемем за момент, че е така. Как е възможно тези хора да са такъв огромен народ и никой стар автор да не ги е забелязал в продължение на векове…

-Да, този въпрос си го задавахме още когато за пръв път учихме за траките…

-Невъзможно е, разбира се. Аз исках да следвам история. Моят ментор ми каза: „Виж, то е ясно, че там няма какво да научиш, но без диплома  каквото и да направиш, няма да бъде прието“. Мой приятел от Търново ме представи на един от доцентите и като видях какъв е умственият багаж на този човек, просто се отчаях, ядосах се и си казах: „Не, аз няма да си губя времето“. Вярно е, да имаш диплома за завършено образование по история е важно, но за мен вече беше трудно да преглъщам лъжи, да се съгласявам с лъжи и да повтарям лъжи.

-Как се решихте на 17 години да започнете да изследвате историята?

-Вече имах човек, който да ме напътства. Хубаво е да притежаваш литература, но и е нужно някой професионалист да те напътства – за анализ на литературата, за това да прецениш кой източник е достоверен и кой не. Тези неща са много важни и човек няма как сам да ги научи. Аз съм особено щастлив, че успях да попадна на този специалист и той ми помогна много. От него се търкулна камъчето. Както се казва, Бог събира хората. С него си поддържаме контакт вече толкова много години.

Казанлъшката гробница.

-Какво установихте по въпроса за „изчезването“ на траките?

-Още преди 1987 г. си казахме, че нашият народ е разделен на парчета. Съзнанието на тези, които са останали в Румъния, е промито, наречени са румънци. Голяма част от тези, които са били в Гърция, са асимилирани насила. На гърците са им били нужни дълги векове, за да го направят, и то не са успели напълно, та чак през XIX в. им се е налагало да погърчват българи. За другите българи, които са в Сърбия, Русия и Украйна, няма смисъл да говорим. Но ако са останали заедно всички тези хора, получава се един огромен народ. Така са изчерпани траките – разкъсали са ни и са промили съзнанието на различните групи.

Всъщност това не е нещо уникално. Холандците и белгийците са едни и същи хора, или ако трябва да съм по-точен – фламандците делят един произход с холандците, но в началото на XX в. Белгия се отделя от Обединеното Кралство Нидерландия и става самостоятелна държава. Сега холандците и белгийците са два народа и както ние се шегуваме с македонците, така и холандците се шегуват с белгийците и си разказват вицове за тях. Тези наблюдения ми помогнаха да узная какво се е случило и с нас – че за няколко века наистина е възможно съзнанието на един народ да се промие до такава степен, че да намрази своите братя и сестри, които са на неколкостотин километра по-далече.

Тракийски войн от съкровището в Летница, Ловешко.

-С какви доказателства разполагате, че траките не са асимилирани и че у нас преобладават техни гени?

-Ще го обясня със съвременен пример. Ако кажете на един българин, че шопи, родопчани и добруджанци са представители на различни народи, той ще се изсмее, защото знае как стоят нещата. Абсурдното твърдение би било прието само от чужденец, който не познава миналото ни.

В официалната история е казано, че дунавските славяни, траките и старите българи са различни хора. И тъй като ние нямаме база за сравнение, не разполагаме с извори, които учените желаят да споменат, вярваме в това. Аз също съм го вярвал. И аз съм мислил, че славяните са били руси, бледи хора, че са дошли от земите на Русия и Украйна, а това не е така.

Миналата година даже малко се ядосах на един автор на учебник, който беше писал, че според древните източници старите славяни били руси и синеоки. Това не отговаря на истината. За сини очи изобщо няма сведения, а за цвета на косата е употребен много интересен термин – „ксанти“. Днес думата означава „рус“, обаче в древността значението на „ксантос“ е „кафяв“. Описани са не точно бледи хора. Прокопий Цезарийски говори за едри хора с кафява коса и не съвсем бяла кожа, а с лека пигментация.

Тракийски войн от съкровището в Летница, Ловешко.

-И това са траките?

-Да, това са характерните белези на 80-90% от траките. Ако разгледате фреските в Казанлъшката гробница, ще видите, че има един рус човек и останалите са с кафява коса. Има и един-двама с черна, но кафявата коса е преобладаваща. Специалистите знаят много добре това, просто не им отърва. Едно време ни внушаваха, че старите българи са били с дръпнати очи, мургави и ниски, говори се за азиатски корени. Това е просто нелепо.

-В различни изследвания ни сродяват с татари, монголци, с кого ли не.

-Срамното е, че още през 1938 г. излизат резултатите на едно мащабно антропологично проучване, което така и не е популяризирано. Изследвани са около 11 хиляди българи. Проучването е проведено от д-р Методи Попов и той стига до извода, че всички расови смесици, които влизат в състава на нашия народ, принадлежат на европейските раси. Той казва, че се наблюдават слаби монголоидни черти при 1,5 – 2% от населението, а това е нищожно, в Гърция има повече. Чудя се защо никой от нашите учени не пожела да погледне това изседване.

То е публикувано от Царската печатница, а 20 години по-късно същият изследовател д-р Методи Попов с други свои колеги прави подобно проучване и резултатите отново са същите. Пак се подчертава, че няма следи от азиатци, но и се казва нещо много важно – че повечето българи принадлежат на понтийския тип. А това е най-древният тип, който обитава Балканите и доминантният тип при траките.

Между другото проф. Димитър Ангелов го признава, той е един от малкото, които ползват Методи Попов и през 70-те години казва, че от биологична гледна точка ние може да се разгледаме като потомци на траките, но от това не може да си вадим някакви абсолютизиращи заключения. От друга страна, относно заключение на д-р Попов, че сме твърде отдалечени от тюрките по отношение на анропологичния тип, проф. Ангелов не отваря и дума, явно е бил притиснат от цензурата.

Траки, Свещарска гробница.

-Може ли въз основа на това изследване да се изчисли какъв е процентът на тракийските гени при съвременните българи?

-Разбира се. Имах намерение да проведа един разговор с наши генетици – не се получи. Попаднах на техни работи, публикувани в научни списания в чужбина. Доколкото ми позволяват познанията, разбрах, че 20% от българите имат генетичен маркер ЕV-13, който е специфичен за древно балканско население от епохата на мезолита. Говорим за 10 хиляди години Пр. Хр. Около 20% от нас са потомци на население, което населява нашите земи от 10-8 хиляди години – носителите на J2. Около 18%  от българите са носители на R1b (R-L23* ), т.е. потомци са на хора, обитаващи Балканите от около 8-9 хиляди години Пр. Хр.  Има и още една хаплогрупа – G2, от нея имаме 1-2%, но те пък са най-най-старите европейци. Събират се около 60%. Има още две големи хаплогрупи – R1A, наречена източна или славянска, и I2. Носителите на тези групи не са дошли, да речем, от Средна Азия или пък от Скандинавия, а пак са си стари европейци.

Единствената хаплогрупа, която може да ни свърже с народите на Средна Азия е R1а. Има обаче няколко важни подробности. В никое проучване нашите генетици не са споменали, че разновидността на нашата R1а е идентична на тази на хората от Индия, Афганистан, Иран. Трябва да се спомене и факта, че докато у нас тази така наречена източна група засяга 18 – 20% от населението, то при украинците, поляците и сорбите от територията на Германия, честотата стига до 50-55%! Няма нито исторически, нито културни предпоставки сорбите, украинците и поляците да бъдат определени като роднини на афганистанци, индийци и иранци, същото важи и за нас.

Което е по-важно обаче, в дисертацията на Сена Карачанак-Янкова* попаднах на следната информация: “Доказано е, че българският Y-хромозомен генофонд е почти изцяло представен от западноевразийски хаплогрупи. Генетичните приноси от Централна Азия (Хг C-M217), Северна Евразия (Хг N-M231) и Югозападна Азия (производни на Хг Q-M242, Хг LM61 и Хг R-M124) са незначителни (общо 1.5%)”.

От анализа на изображенията от тракийските гробници, но също така и тези от каменни фризове става ясно, че траките са предимно със среден и къс череп, прав нос, високи скули. Точно това са характерните черти на днешните българи.

-А ние учехме за 7-те славянски племена.

-Те са всъщност тракийски племена и това го обяснява Ганчо Ценов. Но самият маркер R1а има много разновидности. Според проучване на Анатолий Кльосов,  носители на R1а са обитавали Балканите преди около 13, 500 -11, 500 години, други навярно са дошли преди 1500 години.  Да предположим, че 10% от новодошлите не спадат към тракийския етнос, та това е нищо! Говорим за другите 90% – това вече е нещо уникално! Ние сме се запазили на около 90% – никой друг народ не може да се похвали с такова нещо!

-Как ще обясните революционната ви теза, че България е люлка не само на европейската, но и на световната цивилизация?

-Много хора смятат, че в дълбока древност Балканите и Мала Азия са обитавани от различни хора. Това обаче не е така. Още Cтрабон, който е написал география от 15 книги и е един от най-ценните автори за тракийската история, пише преди 2000 години, че има много общи неща между траки и трояни. Дава паралели с наименования от Балканите и Мала Азия. Но те не са наложени век-два преди неговото време.

Най-старото име на Троя – Уилуша е споменато в хетски документи отпреди 3700 години. Но градът не е изграден тогава. Много преди това нашите земи са обитавали част от Мала Азия или територията на Турция. Доказателство за това са сходната керамика, идолите и погребенията. Ние не знаем точно как е звучал езикът на тези хора, имал е нещо общо с нашия, но днес не бихме го разбрали – отдалечеността във времето играе голяма роля. Това са хора с една и съща материална култура, религия и евентуално – един и същ антропологичен тип.

С откриването на организираното земеделие и скотовъдство се започва зараждането на цивилизацията. Много учени са готови да припишат това велико откритие на народите от Ориента. Ако организираното земеделие беше въведено в нашите земи от хора от семитски или хамитски произход, то имената на културните растения, а и на първите примитивни инструменти щяха да са неразбираеми на български език. Ако нашите прадеди не са се занимавали с това примитивно начално земеделие, те не биха имали имена за тези инструменти.

В нашия език обаче не може да открием древни думи за земеделски инструменти, които да не принадлежат на езика ни. Това означава, че нашите деди са били сред хората, които най-рано са се научили как да обработват земята, как да селектират семена, да отглеждат полезни растения. Повечето историци биха го отрекли, но това показва, че нашите предци са обитавали Балканите и Мала Азия още в 7-мо, 8-мо, дори 9-о хилядолетие Пр. Хр. От тук се започва и тяхното разселване.

-Какво е наложило това разселване?

-За разлика от другите места в Европа тук животът е станал стабилен, хората са имали достатъчно храна, детската смъртност е намаляла, населението се е увеличило и нашите деди са били изправени пред 2 избора – или да воюват едни с други, или да търсят нови земи.

Те започват да търсят нови земи, като се разпръскват на изток, запад и на север. Наскоро казах на приятел историк, че не бих се учудил, ако се установи, че нашите деди са създателите на така наречената славянска езикова група. Както римляните изкуствено създават романската езикова група, така и дедите ни чрез своите завоевания или чрез своята колонизация създават и славянската езикова група.

Малко по малко тези новообразувани народи започват да повлияват и на другите народи. Коренът на индоевропейското езиково семейство лежи при нас, от нас се е започнало. Нашите предци първо са се преместили в Черноморските степи, след това близо до Урал, след това на територията на Казахстан, на Персия и чак тогава на Индия. Това не е станало за един ден. Преминавайки през чужди земи и установявайки се там, тези наши предци се смесват с други хора, езикът им се обогатява и променя и те също леко се променят като народ. Това е моята теория за създаването на групата индоевропейски езици и за възникването на цивилизацията.

Защо при нас се появяват първите букви? Защото хората имат време да мислят, да проявяват творчество, докато в другите региони на Европа хората са се изхранвали с лов, риболов и събиране на грудки, плодове, ядки. Дали ще преживеят зимата те не са знаели и затова населението в други региони на Европа е било много по-малко, отколкото на Балканите. Един приятел се шегуваше, че ние сме оплодили Европа, но то наистина е така. (Смее се)

Далечните ни предци са били не само велики мислители, смели бойци-колесничари и славни музиканти, но и първите господари на моретата. Бяло Море в древността е наричано Тракийско Море – Mare Thracicum.

-Това означава ли, че българската държава е създадена много преди 681-ва година и не от Аспарух?

-Навремето съм го вярвал, обаче когато започнах да беседвам с моя ментор, си зададох същите въпроси за 681 г. Тогава говорим за Византийска империя, а всъщност става въпрос за Римската империя, това е правилният термин. Римската империя не е едва крепяща се държава, а притежава най-силната, най-добре обучената и най-добре организираната войска по онова време. Малко се знае, че Балканите са най-укрепената провинция на империята. На Балканите има 8 пъти повече крепости, отколкото в цялата азиатска област на Римската империя, ако не се лъжа Флорин Курта бе споменал това в една своя книга. И човек си задава въпроса как е възможно Аспарух да бяга от хазарите, да дойде тук и да победи най-силната армия на света. И не става дума само за една битка, той създава държава. Това е невъзможно.

-В такъв случай, откога според вас съществува държавата с името България?

-Има един много интересен исторически паметник, преди му казваха „Именник на българските ханове“. Всъщност това си е именникът на българските князе, защото в него пише само за князе и за княжества. В този именник се казва, че 515 години преди Аспарух дедите ни са имали княжество от другата страна на Дунава.

Това се пада някъде към 165 – 170 г. Тогава се случва нещо много интересно – първото мащабно антиримско въстание. Северните траки преминават Дунава, прекосяват цяла Тракия, помитат всички региони по пътя си и стигат до средата на Гърция, чак до Термопилите. Защо не успяват обаче да усвоят земята си? Ами защото не притежават средствата, които притежава империята. Римската империя по това време е все още много силна, притежава не само голяма войска, но и може да си позволи да включи в нея много повече хора, да произведе много повече оръжие. Затова, макар да нанасят няколко съкрушителни поражения през тая 170 година сл. Хр. въстаниците са принудени да се приберат на север от Дунава.

-И това е началото на държавата България?

-То си е казано в „Именника“ – че през тази година дедите ни са имали княжество. Не смятам обаче, че това е началото. Това е само възстановяването на властта на северните траки. През 105-106 г. император Траян побеждава цар Декебал и завзема половината Тракия или половината Румъния, грубо казано. По на изток не успява да отиде, защото регионите са гористи и блатисти. А в такива региони римската войска не може да приложи своята тактика, нито своите бойни машини. Дедите ни успяват да се измъкнат в тези територии. Северните траки и голяма част от южните траки също избягват в тези територии.

Траките са изнасяли мед, злато, а по-късно и бронз към земите на днешните Румъния, Украйна, Молдова, Русия.

-Как се доказва това?

-Керамиката от земите на Източна Румъния и Западна Украйна – Сънтана де Муреш и Черничево се приписва на готите, но това си е наша керамика. Тя показва, че хората, които са създали тази култура, са дошли от нашите земи. Така че като първо българско царство може да се разглежда това на цар Декебал, на северните траки. Наши възрожденци даже са писали по този въпрос. Има такава книга „Царственик“, в която пише, че Декебал е български цар. Само че нашите учени не говорят по тази тема.

-Какво излиза – че българска държава е имало малко след Христа?

-Дедите ни са били наистина огромен народ и всяка група си е имала свое царство. Това е все едно да кажем царството на шопите, царството на родопчаните или на добруджанците, грубо казано. Всички тези хора са били роднини и е трябвало да мине много време, докато се постигне процес на консолидация. На римляните им трябват векове, за да консолидират Апенинския полуостров. Същото важи и за китайците, първата им династия е от 2300 г. Пр. Хр., а за обединен Китай можем да говорим чак 3000 години по-късно.

Трябва да внимаваме и да правим разлика между това кои са първите българи и кое е първото българско царство. Поне според мои проучвания и проучвания на господин Александър Мошев, името българи е принадлежало на хора от групата на мизите, или траките, като иронията е, че те са обитавали земите на Северна Гърция и Македония. Там за първи път се появява името блъгии. Появява се в гръцки източници под формата „флегии“ – явно по онова време гърците не са могли да произнесат буквата „б“ и вместо „блъгии“ са казвали „флегии“. Тези хора между другото участват в похода на Дионис в Индия и това обяснява защо и там има българи.

Голяма част от мизите населява Мала Азия и земите на юг и на север от Дунава. Именно тези, които са на север от Дунава, успяват да създадат царство.

Траките дават на Рим способни военачалници.

-Звучи като приказка и като нещо ново и шокиращо…

-На мен ми трябваха повече от 20 години, за да го осъзная. Как се създават имената на народите? Разполагаме с работата на един римски автор – Корнелий Тацит. Той обяснява, че по начало името германи е било носено от едно единствено племе. С названието германи са били наричани тунгрите. Чак след време това алтернативното име германи бива разпространено за всички техни роднини – всички хора, които говорят сродни езици, имат един и същ външен вид и сродни ритуали.

Така е и при нас. Флегиите са участвали в Троянската война. Това означава, че името флегии – блъгии – българи – най-ранният вариант на името българи, е съществувало още през бронзовата епоха. Но по онова време то е важало за престижна, но малка група хора. Чак малко След Христа вече може да говорим за популяризирането на това име, за налагането му на по-голяма общност. Затова едва през IV век римляните говорят за българите вече като голяма маса хора. А и на картата на Свети Йероним Северна Тракия, тоест Мизия е наречена още България. Може и да звучи малко странно, но през 681 г. и дори през 860 г. не всички наши деди са разпознавани под името българи. Нужни са били векове, преди името на една от групите да се наложи върху всички групи.

-Когато изкушеният от родната история се зарови във вашия блог „Спароток“, има толкова много шокиращи разкрития, че е трудно да излезе оттам.

„Спароток“ е блог за истинската българска история, за потомците на народа, изковал най-старото технологично обработено злато на планетата Земя; блог за правото на време на народа на Сияйните, откърмил първите царе, наследник на култура, по-стара от Старото царство в Месопотамия, съградил първия град на древна Европа; за потомците на Орфей, Рез и Прометей, на Ахил, Дионис и Крум Срашний, на Спароток и Ситалк, на богомилите и Залмоксис, на Максимин Тракиеца и на Спартак, бранили и опазили с цената на кръвта и името си свободата на Европа.

Това е блог и за наследниците на двамата братя, провъзгласени за първосветци от люлката на цивилизациите – Европа – свети, свети Константин Кирил Философ и Методий, отвоювали в диспут с духовенството на Ватикана правото на святост на Божието слово – да бъде славено и достъпно не само на трите канонични езика, а на всички земни езици; изковали от прахта на вековната догма свободата на Словото в „дух и огнен меч”, в знание за славянството и за всеки народ, който посреща лъчите на Слънцето. Блог, писан от българин за българи – с гордост и с непоколебима вяра в България!

Виж още:

Втората част на интервюто: Павел Серафимов: За националната кауза е нужен ярък водач

Изследването на Сена Каракачанак-Янковавижте тук: ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКАТА ПОПУЛАЦИЯ ПО Y-ХРОМОЗОМАТА И МИТОХОНДРИАЛНАТА ДНК. ДИСЕРТАЦИЯ.

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате