Представиха успешен модел на педагогическа ситуация за личностно развитие на децата от 115-та детска градина в ж.к. „Надежда“ в София

„Слънцето земята сгрява и водата изпарява: парата нагоре плува, в облаци се образува. Облаци се преобръщат в дъжд и сняг, и град и така се те завръщат на земята пак назад.“ Със стихче за водата малките изследователи от столичната 115-та детска градина „Осми март“ в ж.к. „Надежда“ проведоха открит урок, за да покажат знанията си за най-скъпоценния ресурс на планетата Земя – водата. Инициативата е част от дейностите по проекта „Пътешественици във времето“, чиято цел е създаването на иновативно образователно помагало за обучение в детските градини. Деца на възраст между 4 и 5 години участваха в педагогическа ситуация със завладяваща интереса им игра и показаха отлична подготовка при участие в интерактивни форми на обучение и възпитание.

Успешното взаимодействие с техните преподаватели в игрите ситуации показа, че малките изследователи дават правилни отговори на всеки един от поставените въпроси и се включват активно в практическите занимания. Децата знаят, че водата покрива около 71 % от повърхността на планетата Земя и  е съсредоточена главно в океаните и другите водни басейн.  И съвсем логично поставиха въпроса, защо планетата, която е наш общ дом, се казва Земя, а не Вода, след като водата покрива толкова голям процент от нейната повърхност. Темата на открития урок от образователно направление „Околен свят“ предизвика оживена дискусия и всяко едно от децата изложи наученото със страст. При осъществяване на педагогическото взаимодействие учителите използват игровата дейност и ролите в нея, за да подкрепят успешното развитие на децата и да постигнат определен очакван резултат. С повишаване интереса на малките изследователи към поставените за обсъждане теми и активно включване в практическите занимания се подобрява тяхната емоционална култура и се допринася за качественото личностно развитие. При използването на формите на педагогическото взаимодействие, детският учител се съобразява със степента на развитие на всяко едно от децата в групата, взимат се под внимание възрастовите особености, потребностите и интересите за постигането на целта. С педагогическата ситуация в учебните занимания се интегрират два процеса – на възпитание и на обучение, съобразени с играта и личният практически опит на всяко едно дете в групата. След като разгледаха внимателно глобуса и се запознаха с планетата Земя, децата отговаряха без затруднения на различни въпроси: – Кой цвят заема най- много място върху глобуса и какво се отбелязва с него? Знаят ли имената на някои български реки, Знаят ли имената на морета и океани? Децата научиха, че в света има 63 морета и 5 океана, като България граничи на изток с Черно море. Темата за водата отговори и на въпросите: Какво е нейното значение за живота на Земята? Водата необходима ли е за живота на човека, растенията и животните? За какво хората използват водата и замърсяват ли я? Децата запомниха, че водата представлява химично съединение, което със своите особени свойства е основополагащо за възникването на живот на нашата планета. Те разбраха, че водата е жизнена среда за всички организми и без нея животът на Земята е немислим. Наличието на вода в тях е едно от най-безспорните доказателства за единния произход на живата природа. Детската импровизирана лаборатория изследва водата с практически занимания и ситуации, с които децата обменяха и научиха много нови знания. Вниманието им бе насочено и към агрегатните състояния на водата. Малките изследователи отговориха правилно на въпросите: Водата винаги ли е течна? Какво ще стане, ако сложим купа вода във фризера? Какво ще се случи, ако вземем кубче лед в ръка и други. След проведената педагогическа ситуация децата научиха, че водата се среща в природата в реки, езера, потоци, морета и океани. Че на някои от тези водоеми водите са сладки, а на други солени. Научиха, че водата няма цвят, вкус, мирис и форма, може да се превръща в лед и пара. Разбраха, че водата е много важна за растенията, животните и хората и ние трябва да я пазим чиста. Игровите занимания бяха наблюдавани от представители на общината на район „Надежда“ и „Сдружение Азбукари“. Оценка на положените усилия на педагозите и екипа по проекта даде инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“ „Поздравявам директора  на 115 ДГ „Осми март“ Велизара Стоименова и нейния екип за активната работа по проекта, който се реализира на територията на район „Надежда“. „Смятам, че достъпният и забавен начин на обучение  е основен фактор за успешно придобитите знания и умения от децата“, добави той.

От своя страна директорът на 115 ДГ „Осми март“ благодари на всички деца, на техните учители и присъстващите с думите: „Безкрайно съм доволна от демонстрираните знания на децата, с тях те показаха отношението си към опазването на природата и в частност водата. Така се изгражда единство на образователния процес за формиране на хуманна ценностна система и добродетели“ Проектът „Пътешественици във времето“ се финансира чрез програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, договор за БФП №BGENVIRONMENT-4.002-0013-C01.

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате