Права и задължения на учениците със специални образователни потребности и техните родители

Как семействата на деца със СОП да се справят с новите проблеми, с които се сблъскват след въвеждането на Закона за приобщаващо образование.

Д-р Мария Валявичарска

Д-р Мария Валявичарска

Както беше споменато в предишната статия – Как децата със специални потребности да се приобщят в общообразователното училище – методически стъпки в полза на директорите – приобщаващото образование е въпрос, който може да бъде разглеждан от различни страни. В тази статия той ще бъде разгледан през погледа на учениците със специални потребности (СОП), които се обучават, или им предстои да се обучават в общообразователно училище, и през погледа на техните родители.

Родителите на учениците със специални потребности се сблъскват с непознати за повечето хора проблеми, както и нерядко срещано явление са множеството бързи решения, които трябва да вземат:

 • Къде да учи детето ми?
 • Кое училище е по-добро за него – общообразователното или специалното?
 • Да отложим ли стартирането на обучението в първи клас с една година или това е само загуба на време?

Други често срещани въпроси, които силно вълнуват родителите на дете със специални потребности са:

 • Ще бъде ли добре прието моето дете в училище от останалите?
 • Тежест ли е то за общообразователния учител?
 • Ще бъде ли прието в първи клас в най-близкото до дома ни училище или ще ни изгонят?
 • Кой ще го придружава в училище (ако нарушението го изисква) и необходимо ли е някой да го придружава изобщо?

Тази статия, която е част от рубриката, ще се опита да даде отговори на всички тези въпроси на родителите, както и да намали техния стрес и тревога чрез прилагане на коректни данни за правата и задълженията им чрез позоваването на автора на нормативни документи.

На първо време е задължително всеки родител на дете/ученик със специални нужди да се запознае с Наредба за приобщаващо образование. Това е документ, който съдържа в себе си голяма част от отговорите, които търсят родителите.

По отношение на въпроса, касаещ обучението на ученик със СОП в общообразователно училище и притесненията на родителите дали детето им ще бъде прието за обучение именно в такова училище, Законът за предучилищно и училищно образование дава следния отговор: „Образованието е национален приоритет и се реализира в съответствие със следните принципи:

1.Единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование; (ЗПУО, чл. 3, ал.1, т.1)

 2. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика; (ЗПУО, чл.3, ал. 1, т.2)

3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик; (ЗПУО, чл. 3, ал. 2, т.3)

 4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование (ЗПУО, чл. 3, ал. 1, т.3)

5. Хуманизъм и толерантност (ЗПУО, чл. 3, ал. 1, т.6)“

Принципите на предучилищното и училищно образование у нас дават ясен отговор на въпроса „Къде може да учи моето дете със специални нужди?“ Отговорът е – навсякъде, по избор на родителите.

Разбира се, не е достатъчно само желанието на родителя. Той е длъжен да се съобрази и с нуждите и възможностите на своето дете и да претегли внимателно възможностите, които то може да получи в общообразователното или специалното училище. Във вземането на това решение е редно да участва и терапевтът на детето, който от своя страна има професионални наблюдения върху нивото на неговото справяне с образователните задачи и възможността му за комуникация с околните.

Да отложим ли стартирането на обучението в първи клас или това е само загуба на време

Образователната система и възможностите, които тя дава, са измислени така, че да служат в полза на родителите и децата. Родителите имат право на избор, а една от възможностите им да го упражнят е в решението дали постъпването на детето им в първи клас да бъде отложено. Често срещано явление е терапевтът на детето или учителят в детската градина да посъветват родителите да вземат такова решение. Този съвет изхожда от техните професионални наблюдения по време на работа с детето със СОП.

Отлагането може да се случи по няколко причини:

 • трайно физическо нарушение, което не позволява присъствието в класната стая;
 • предстояща планирана оперативна намеса – няма резон детето да бъде записвано в училище, ако през периода на обучението му в първи клас е планирана медицинска интервенция, която налага неговото отсъствие;
 • желание от страна на родителите, учителят в градината/терапевтът да подготвят още една година детето за предстоящото постъпване в училище. Подготовката може да се разглежда в няколко контекста, като примери за тях са:

1. дете с нарушен слух, за което допълнителна година слухово-речева рехабилитация би оказала благотворно влияние;

2. дете с физическо нарушение, за което допълнителната година физическа рехабилитация ще окаже съществено влияние върху уменията му за самостоятелно справяне в училище;

3. дете с умствена изостаналост, за което е необходимо допълнително време за наваксване на училищните умения, които ще се изисква от него да притежава в първи клас.

Отлагането от училище е трудно решение за всеки родител, който иска най-доброто за детето си. Опитът сочи, че в много малка част от случаите отлагането е най-доброто решение. Изхожда се от концепцията, че нито твърде ранното (5-6г.), нито късното започване на училище е добро решение, тъй като това в по-късен етап на училищния живот оказва психологически негативи върху индивида.

Как ще бъде прието моето дете от останалите деца в класа?

Всички деца са еднакви по своята същност и емоционални нужди. Всеки иска да бъде приеман, обичан, обгрижван, разбиран. Добре би било всички ние да възпитаваме децата си в това убеждение, тъй като децата, учениците, а и възрастните хора с нарушения са навсякъде в нашето общество, а ние трябва да възпитаваме толерантност и разбиране от ранна детска възраст.

Основните пречки пред нормалното изграждане на взаимоотношения в класа между ученика със специални потребности и учениците с типично развитие са:

 • най-често учениците с типично развитие се оплакват от поведение, насочено към тях, което съдържа агресия (физически контакт, викане, скубане, нарушаване на правилата в класа). Към такова поведение са склонни най-често учениците с ХА (хиперактивност), аутистите;
 • липса на добре развита реч в ученика със специални потребности, която дава възможност за комуникация и изграждане на взаимоотношения;
 • на асистент в класа, който има роднинска връзка с детето – майка, баба и др. Учениците изпитват срам, неудобство и избягват да влизат в контакт с детето, което е придружавано. Това е и причината за асистент да бъде препоръчан млад човек, специалист в специалната педагогика или в социалната работа, който освен да подкрепя учителя в работата му и да удовлетворява нуждите на детето, да бъде мост за свързване на двата свята чрез методическо създаване на общи дейности, в които могат да се включат всички.

Няма значение дали ученикът е със или без специални потребности. Важно е да се знае и от децата и от родителите. Всички имат равни права, но различни потребности.

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате