Пета година борба! Цвета Кирилова и „Сдружение Азбукари“ срещу решението за ромските стипендии

Комисията за защита от дискриминация отново обжалва решението на Върховния административен съд. Сагата продължава…

Проф. Борис Колев, преподавател в ЮЗУ и един от авторите на Конституцията и не на последно място – Азбукар, беше от юристите, които най-много помагаха на Цвета Кирилова и „Сдружение Азбукари“ по казуса ромски стипендии.

Пета година продължава епичната борба на Цвета Кирилова и „Сдружение Азбукари“ срещу решението на МОН, съвместно с частен ромски фонд, да раздава стипендии само за ромчета, като поставя в позицията на обратна дискриминация всички останали българчета от неромски произход.

„Преди година си мислехме, че сме спечелили, но Комисията за защита от дискриминация отново е обжалвала решението на Върховен административен съд. Връщаме се в началото, но продължаваме борбата, защото нашата кауза е справедлива и в интерес на всички български деца“, коментира разочарована Цвета Кирилова.

3 години епични битки и окончателна победа?…

„Окончателна победа за България! – това съобщава на 14 януари 2020 г. Цвета Кирилова. – Съдът определи ромските стипендии като дискриминационни спрямо всички останали българчета.“

Тогава, с решение от 13 януари 2020 г. Върховният административен съд (ВАС) уважава решението на Административен съд София град (АССГ). През декември 2018 г. той определя като дискриминационен проекта на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства (ЦОИДУЕМ) към образователното министерство – „Подкрепа на ромските ученици за успешно завършване на средно образование“.

С това решение на върховната съдебна инстанция се увенчава с успех над 3-годишната борба на „Сдружение Азбукари“. Неговият председател Цвета Кирилова в жалбата си до Комисията за защита от дискриминация (КЗД) посочва, че този проект е дискриминационен спрямо всички останали българчета от неромски произход. А КЗД решава, че проектът не е дискриминационен.

Производството на ВАС е образувано по жалба на решението на КЗД, която постановява, че проектът на ЦОИДУЕМ не е дискриминационен. „Сдружение Азбукари“ обжалва решението на КЗД и жалбата е уважена от АССГ. В отговор КЗД и ЦОИДУЕМ подават жалба срещу решението на АССГ. ВАС потвърждава решението на АССГ.

Това е накратко историята на епичната борба на „Сдружение Азбукари“ срещу решението на КЗД, която поставя в положението на обратна дискриминация всички останали българчета, освен ромчетата. А то е предшествано от поредица от епични битки на екипа на „Сдружение Азбукари“.

Цвета Кирилова на едно от заседанията на КЗД, заедно с проф. Борис Колев, юрист, преподавател в ЮЗУ и един от авторите на Конституцията на Р. България.

Към днешна дата: връщаме се в началото…

Към днешна дата обаче се оказва, че няколкогодишната борба на Цвета Кирилова продължава! На 19 октомври 2021 г. в „Сдружение Азбукари“ е получен имейл от КЗД, в който Комисията съобщава за свое Решение №759/12 октомври 2021 г., взето от петчленен състав. На цели 10 страници петчленният състав на КЗД обосновава решението си. А то е, че:

1. Меглена Кунева, министър на образованието и науката през 2016 г., не е осъществила дискриминация по признак „лично положение“, „етническа принадлежност“ и „образование“ по смисъла на чл. 4, ал.1 от Закона за защита от дискриминация спрямо учениците с български произход в сравнение с ромските ученици;

2. МОН не е осъществило дискриминация по признак „лично положение“, „етническа принадлежност“ и „образование“ по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация спрямо учениците с български произход в сравнение с ромските ученици;

3. Оставя без уважение сигнал с вх. № 14-30-106/27.10.2016г., както и направените допълнения към него с вх. № 14-30-172/16.11.2016г. и с вх. № 14-30-174/01.12.2016г., подадени от Цвета Кирилова в качеството ѝ на председател на „Сдружение Азбукари“.

За разлика от света на възрастните, в детските рисунки „всички деца са равни по достойнство и права“, както пише в Конституцията… Рисунките са от Националния конкурс „Вярвам в теб“, организиран от „Сдружение Азбукари“.

„Кой стои зад КЗД, та им дава такава сила и мощ да се противопоставят на ВАС?“

Решението на КЗД извика бурно възмущение сред Азбукарите и техните приятели, съмишленици и последователи. „Потресена съм!“ – беше първият коментар на юриста Силвия Минчева. Амбициозната дама се включи напълно безвъзмездно като адвокат в борбата на Цвета Кирилова и „Сдружение Азбукари“.

„Нечувано! За пръв път виждам някоя институция да не уважи решението на върховния орган на Република България – ВАС“, коментира още тя.

„Кой стои зад КЗД, та им дава такава сила и мощ да се противопоставят на върховната инстанция ВАС?“ – бяха най-честите коментари сред приятелите и съмишлениците на „Сдружение Азбукари“ тия дни.

„Върнаха ни в началото – каза разочарована адвокат Минчева. – Госпожа Цвета Кирилова е категорична, че ще обжалваме това решение на КЗД. Борбата продължава – вече пета година…“

„Синът ни Кристиян с успех 5, 93 от престижната Математическа гимназия в Ямбол, получава стипендия за социално слаби родители от 19 лева! Но се гордее, че е българин!“, коментира разгневен инж. Иван Дунчев по повод на ромските стипендии.

Каква е предисторията?

В края на октомври 2016 г. родители от Добрич протестират всеки ден пред общината и в социалните мрежи против решението на МОН, съвместно с частен ромски фонд, да се дават стипендии от 30 евро месечно само на ромските ученици, и то при успех… над 3.50. Те изпращат протестно писмо до всички държавни институции.

Проектът на МОН, съвместно с частен ромски фонд от 2016 г. предвижда да се раздадат 1200 стипендии на стойност 561 400 евро (или по 60 лева на месец) на 700 ромчета, като условието е да имат успех най-малко 3, 50. Така ромските деца щели да бъдат стимулирани да не напускат системата на образованието, обосновава решението си МОН.

Цвета Кирилова приема каузата като своя

С каузата на родителите от Добрич се ангажира лично Цвета Кирилова. Прави го не само в качеството си на председател на „Сдружение Азбукари“, чийто основен фокус са интересите на децата. Приема каузата като своя.

„Чисто интуитивно хиляди родители и учители от цялата страна реагираха негативно на това решение – спомня си Цвета Кирилова. – Основните аргументи акцентираха върху дискриминацията и деленето на учениците на видове – привилегировани и непривилегировани, ромчета и неромчета, цигани и българи, а също и върху обвързването на стипендията с подчертано слаб успех. Реших да развия тази интуиция на базата на нормативни актове и разбирания за справедливост и ценности – установени от европейската мисъл.“

С решението си да застане зад каузата Цвета Кирилова се изправя в открита борба с тогавашния образователен министър Меглена Кунева, която в отговор на протестите на всички българи заявява: „Не виждам дискриминация. Кандидатстващите за тази стипендия са деца от гимназиален етап, които са се борили да изградят характер, борили са се с бедност, социален натиск и заплахи“. Меглена Кунева посочва, че средствата, които идват от бюджета на българската държава за стипендиите на учениците, са 40% от общата сума, са съвместна инициатива на МОН и ромския образователен форум. Участието на нашата държава е 40%.

„На 27 октомври 2016 г. МОН съобщи, че парите от бюджета няма да се дават на ромчетата, а на учителите, опитвайки се типично предизборно да потули скандала. Предвидено е другата част от парите да се даде на така наречените „ментори“/“тютори“, които да се занимават с децата в извънкласно време, тоест тези пари от държавния бюджет отново отиват само за ромските деца!“, опонира Цвета Кирилова.

„Продаването на националния интерес има цена!“

В отговор на изявлението на министър Кунева, Цвета Кирилова написва: „Невиждана и нечувана наглост, госпожо Кунева! Продаването на националния интерес има цена! А Конституцията на Република България стои над Вас, защото сте временна и народът ще Ви детронира от този пост, уважаема госпожо! Чл.6 от Конституцията, от върховния закон в Република България, гласи: „Всички хора (деца) се раждат свободни и равни по достойнство и права. Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ОГРАНИЧЕНИЯ на правата или ПРИВИЛЕГИИ, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние!“

На 16 май 2018 г. се провежда второ заседание на КЗД, по сигнал на Цвета Кирилова и „Сдружение Азбукари“ срещу решението да се раздават стипендии за успех само на ученици от ромския етнос. КЗД отново заявява, че няма дискриминация в решението за ромските стипендии.

„След двегодишна борба, след изпратени цял наръч аргументи и доказателства, след много часове труд, лично усилие и отделено време за подготовка на обоснована защита, ИСТИНАТА отново падна на колене пред интереса! Ощетени ще бъдат занапред само и единствено децата на България. Съжалявам единствено, че в тази 700-дневна сага се оказах участник в предварително предрешен мач. Не приемам решението като лично поражение. Загубиха децата, не защото съм недостоен противник, а защото зад гърба на моя опонент е цялата държавна машина“, споделя в социалните мрежи Цвета Кирилова.

„След повече от 700 дни, с дълбоко прискърбие искам да съобщя на всички родители, чиито деца бяха жестоко ощетени, същите родители, които се възмутиха в социалната мрежа преди 2 години на проекта на МОН, свързан с ромските стипендии, а след това преобразувани в щедри хонорари на специални учители, обучаващи само ромските деца в системата на образованието, че КЗД реши да не се съобрази с Истината и Съвестта“, казва още Цвета Кирилова.

„Частен ромски фонд навлиза осезаемо в структурите на МОН“

„КЗД взе решение в полза на частен ромски фонд, навлязъл осезаемо в структурите на МОН, постановявайки, че българските деца не са дискриминирани. С тази тяхна стъпка се отварят широко врати за нахлуване с пълна сила на умишлени и зловредни практики, които не водят до нищо добро за децата на България!“, коментира Цвета Кирилова.

Ето и финалното й становище, което тогава остава без уважение:

„След като изчерпателно изложихме нашата позиция във връзка с казуса, още веднъж искаме да Ви уверим, че стоим зад всички аргументи и факти, изложени пред Вас в двете поредни заседания на Комисията за защита от дискриминация. Очакваме, че ще вземете обосновано решение въз основа на всичко изложено досега от нас. Ние защитаваме позицията, че проектът толерира само деца от ромски произход, като насочва средства от държавния бюджет – първоначално към стипендии, а след това към изплащане на заплати/хонорари на тютори и ментори, които обучават само и единствено деца от ромски произход, според изявленията на ръководството на ЦОИДУЕМ и МОН.

Дискриминацията тук е налице, защото независимо дали децата получават пряко финансово стимулиране, под формата на стипендии, (в нарушение на Постановление 33 на МС за условия за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование) или получават уроци от специално ангажирани за тях индивидуални учители, средствата от държавния бюджет са насочени само към децата от ромската общност, като всички останали деца остават изолирани от тази възможност, което ги поставя в уязвима ситуация.

Подобни необмислени практики насаждат допълнително напрежение и провокират омраза, създават ненавист в децата и усещане за фаворизиране на определена група. Тези действия подклаждат напълно излишно етническо напрежение, те провокират коментари у засегнатите родители, че проектът по същество реализира обратна дискриминация. Основното възмущение е, че се нарушава безцеремонно българската Конституция, като се развиват проекти, създаващи свои правила и условия, но не без значение – финансирани и със средства от националния бюджет.

По време на двете заседания, ние се постарахме да обърнем внимание на членовете на Комисията за защита от дискриминация на проблемите, с които е миниран по същество този проект, а ние не допускаме, че е останал незабелязан от компетентните органи за национална сигурност, тъй като ролята на държавните институции е не само да следят, но и да сигнализират на съответните ресорни служби за нарушения на законите на Република България.“

Цвета Кирилова на едно от заседанията на КЗД. „Пета година с тонове материали… Борбата ми срещу дискриминиращото решение спрямо всички останали българчета ще продължи.“

„Защо един проект фиксира само ромчета?“

„Бихме искали като заключение да поставим още няколко въпроса на Вашето внимание – съобщава на заседанието на КЗД Цвета Кирилова. – Те също допринасят за детайлното разглеждане на фактическите обстоятелства по този казус:

1. Защо наименованието на проекта „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ фиксира деца само от ромски произход? Къде са останалите етнически групи като целева група и защо ромите са привилегировани?

2. Защо частен ромски образователен фонд, регистриран в Унгария, за който в публичното пространство се твърди, че се финансира от организации, свързани със Джордж Сорос, е донор на проекта, като партньор в него е Министерството на образованието и науката?

3. Кой нормативен акт в държавата ни регламентира участието на частни, чуждестранни организации в проекти, в които партньор е държавното ни Министерство на образованието?

4. Кога и как е проверен произходът на средствата и прозрачността на частното финансиране?

5. Редно ли е с парите от националния ни бюджет да се финансират заплатите на специални учители, наречени ментори и тютори, които обаче отново преподават на специалните деца от ромски произход, използвайки безвъзмездно материалната база на държавното министерство на образованието за частни уроци на децата от ромски произход, което е в пълен контраст и противоречие на българската Конституция?

6. Не успяхме да разберем защо, когато един частен фонд разполага със средства и иска да ги предаде в ръцете на ромските деца, не е организирал форум на отличниците от тази общност от цялата страна и чрез съдействието на МОН, който може да им предостави извадка на успешните ученици с оценка 3,50 и не е организирал в края на учебната година награждаване под формата на финансово стимулиране, извън структурите на държавното ведомство?

Следва да се разбере, че въвеждайки погрешни норми и съзнателно изкривени базиси, се налага умишлен двоен аршин в разбирането на принципите за равно и справедливо третиране на българските деца. МОН продължава да не осъзнава фактическата грешка в схващането си, че социалната мярка, на която гради концепцията за „безпогрешност“, всъщност не е образователна мярка, каквато се опитва да внуши. Основата на проекта, финансиран от МОН и частния ромския образователен фонд, е социална мярка, а не образователна и принципал би трябвало да е МТСП.“

„Децата на България са всички деца“

„Бихме искали да знаете, че ние защитаваме правото на всички деца в България, без изключение, и ще настояваме да се преустанови нездравословната практика на протекция на специфични проекти, уязвяващи деца на България и лишаваща ги от равностойни права – казва още Цвета Кирилова. – Децата на България са всички деца, без значение от техния етнически произход. Следователно всички ангажирани институции в този казус трябва незабавно да осъзнаят, че проектите, в които МОН има пряко или косвено участие, на първо място трябва да отговарят на условията за равнопоставеност на всички деца.

Едно държавно ведомство, боравейки единствено и само с парите на българския данъкоплатец, не може да разпределя средства с приоритет по етнос и да залага изключително занижени критерии за „специални“ деца-кандидати за стипендии, при наличие на общовалидна национална рамка за достъп на българските ученици до стипендии.

Изрично поясняваме, че „равен достъп“ означава достъпно, свободно и при равни условия влизане на децата в училище. Това означава думата „достъп“. А именно, да достъпят децата училищния праг при равни условия и да има чин, стол и учител по всички учебни предмети за децата – достъпили, пристъпили, прекрачили училищния праг.“

Равен достъп до образованието на всички българчета

„Всички деца имат правото да получават стипендии в случай, че са постигнали нужните образователни резултати – настоява пред КЗД Цвета Кирилова. – „Равен достъп“ до училище и образование в случая не означава социална мярка, финансираща стипендии по време на средното образование, в размер на 30 евро в брой, а по-късно видоизменена в ангажиране на специални учители за обучение на специални деца. Социалната мярка е нещо коренно различно от образователна мярка и дефинира социалното положение още преди прага на училището и тя касае Министерството на труда и социалната политика.

Инициаторите са в грешка в разбирането за образователна мярка и достъп до училище и образование със семейното социално положение, което е предмет на МТСП, от където социално слабите получават социални помощи. Образователен достъп е всички деца да имат право да учат при еднакви условия без ромите да се титулуват като випове и привилегировани.

Редно е да се разбере, че децата с раничките пред училището тръгват от първото стъпало при равен старт и равен достъп. Какво се е случвало с тяхното развитие преди постъпването им в училище е отговорност на семейството и на социалната система, но не и на образователната. МОН се опитва да изземва функциите на социалното министерство и ги включват противозаконно в задълженията, които не им се полагат.

Време е да се прояви разум и отговорност, време е да не бъдем безсърдечни и да налагаме криворазбрани привилегии, време всички заедно да изискаме проектите, ориентирани към образоването на децата на България, да обхващат всички деца, а не само една преференциална целева група.“

Първи успех за децата на България

С решение от 10 декември 2018 г. АССГ отменя решението на КЗД от 18 юли 2018 г., според което определянето на стипендии за ученици само от ромския етнос не дискриминира останалите деца в България. Съдът връща за преразглеждане решението в КЗД и постановява КЗД да заплати на жалбоподателя „Сдружение Азбукари“ всички разноски по делото.

„10 декември 2018 г. се оказа съдбоносен за цяла България! Отмяната от АССГ на решението на КЗД, че няма дискриминация в проекта за ромските стипендии е победа на всички българи.“ Това са най-честите коментари в социалните мрежи, когато е оповестено решението на АССГ.

„Много съм щастлива!“ – споделя тогава адвокат Силвия Минчева. – Не се поколебах изобщо да се включа про боно, не само като адвокат, а и като българка и гражданин на тази държава, защото проектът за ромските стипендии дискриминира всички останали български деца“, каза младата амбициозна юристка.

Адвокат Силвия Минчева.

„Истината възтържествува в България! Успяхме, Азбукарчета! – споделя Цвета Кирилова в социалните мрежи възторга си от решението на АССГ. – Един срещу лъжливата система, за да стане системата от крива – права! Една организация, с верни членове, срещу измамата, подлостта и арогантността! Ромските стипендии са незаконни, както и проектите, фаворизиращи само децата на ромската (циганската) общност в България!

Все още има надежда, че има честно и справедливо правораздаване в България! Все още има надежда, че в правораздавателните институции работят истински българи – професионалисти, за които правото, честността и достойнството е свещен дълг и призвание! Двегодишната борба на „Сдружение Азбукари“ даде резултат! Двегодишните усилия и подготовка на огромна по мащаб документация, писане на тонове аргументи и денонощен труд показаха, че ние „Сдружение Азбукари“ сме в истината! И ще наложим ИСТИНАТА! БЪЛГАРИЙО, ТЕЗИ УСИЛИЯ СА ЗА ТЕБ! БЪЛГАРСКИ ДЕЦА, ТОЗИ УСПЕХ Е ЗА ВАС!“

„Заслугата е на всички българи, застанали зад справедливата кауза“

„Решението на върховната съдебна инстанция е голям успех за децата на България – казва тогава развълнувана Цвета Кирилова. – Той е заслуга не само на „Сдружение Азбукари“, но и на всички останали българи, които застанаха зад тази справедлива кауза. Това е един огромен принос на нашата организация в защита на децата. Това решение ще мотивира всички българи да си отстояват правата си и да търсят справедливост за всичко, което е в разрез със закона и с техните права.

За нас това е голям напредък в убеждаването на институциите, че не трябва да вземат грешни решения, като нарушават законите и най-вече българската Конституция. Особено по отношение на децата не бива никога да си позволяват да дискриминират българчетата и да ги поставят в уязвима ситуация да се чувстват пренебрегнати, ощетени финансово и морално уязвени. Защото тук става въпрос не само за материално, но и за морално ощетяване. Адмирации и за нашия адвокат Силвия Минчева, която се постара да разясни правилно казуса и спомогна тази грешка да не се мултиплицира занапред.“

„ЦОИДУЕМ не изпълнява ролята си на балансьор“

„Казусът с тези стипендии показва, че с този проект ЦОИДУЕМ не изпълнява своята роля да бъде балансьор на отношенията между етническите групи – коментира Цвета Кирилова. – Практиката ЦОИДУЕМ да управлява проекти, които са в ущърб на децата и да налага правила, които са в разрез с Конституцията, показва, че този център има подмолна роля.

Неговата функция не е да защитава в равна степен правата на всички българчета, а да фаворизира определена група деца. А това показва, че има доста голяма нечистоплътност в неговото структуриране, предназначение и изобщо в неговото управление. И моята препоръка е този център да бъде разпуснат. Имаме българска Конституция, която съвсем адекватно и много открито казва какви са правата на всички български граждани, в това число и на децата. Не е необходимо да има и тълкувателна комисия като КЗД, която се произнася абсолютно субективно по правата, касаещи етническите малцинства.

Няколко пъти „Сдружение Азбукари“ се явява да защитава своите мотиви пред КЗД. И комисията отхвърли нашето настояване като необосновано и неоснователно, при условие, че аргументите ни са железни. В този ред на мисли съдът каза точно обратното на решението на КЗД – и на първа, и на втора инстанция.

От 2017 г. насам се наложи да обясняваме акуратно, че бялото е бяло, а черното е черно и не може да бъде бяло. Тук въпросът е: КЗД на кого служи? И, ако тази комисия отрежда някакви права в защита на преференциална група от деца, то това ли е нейната фактическа роля – да бъде покровител и нещо като чадър на етническите малцинства в ущърб на всички останали? Няма как това нещо да се случва повече в България.

Това решение на ВАС е знаково. Надявам се от тук нататък съдът със същата категоричност и безпристрастност и чрез буквите от Закона да следва българското законодателство; да отрежда решения, които са в полза на българските деца и по никакъв начин да не ги ощетяват.“

Борбата продължава

„Към днешна дата все още остава без отговор въпросът, защо МОН отпусна 40% от общата сума като възнаграждения на тюторите, които обучаваха ромските деца – казва Цвета Кирилова. – Това е голяма сума от националния бюджет, похарчена само за ромчета и ощетяваща и дискриминираща всички останали българчета от неромски произход.

Умишлено с подобни проекти на децата от ромски произход дефакто им се внушава, че са неравностойни спрямо останалите българчета. Подсъзнателно им се внушава, че са неравнопоставени сред всички останали деца. Самата институция МОН внушава на ромчетата неравнопоставеност. А в чл. 6 от Конституцията се казва, цитирам: „Всички хора са равни по достойнство и права“, е коментарът на Цвета Кирилова.

„Ние в „Сдружение Азбукари“ никога не сме делили децата по етноси – съобщи към днешна дата тя. – С иницииативите си многократно сме подкрепяли ромчета и ромски семейства в нужда. Такова послание към всички роми отправям всяка година на 14 януари – ромската Нова година. На Васильовден (Банго Васил) от името на „Сдружение Азбукари“ пожелавам здраве и мъдрост на родителите, а на децата повече образователни успехи и мотивация за постигане на високи оценки в училище.

Борбата продължава, защото е в името на много светла кауза – защита на интересите на всички българчета“, категорична е Цвета Кирилова.

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате