Доц. д-р Пепа Митева: Живи сме в кризата с Covid-19 и това е не само подарък, но и възможност

Българинът е нестандартен, и точно това, заедно с креативност и адаптивност ще ни помогне да бъдем не само оцеляващи, а изправени в трудностите.

Пепа Митева

Доц. д-р Пепа Митева (PhD) е академичен преподавател, организационен психолог и консултант. Научен ръководител и рецензент е на докторанти и дипломанти в сферата на педагогиката, психологията и социалните науки.

Автор е на над 13 учебни пособия и над 100 научни публикации – монографии, учебници, студии, статии в сферата на кризи, конфликти и стрес, на гнева и агресивното поведение, емоционалната интелигентност, работата с деца. Автор е на международни публикации в престижни научни списания с висок импакт фактор.

Дипломиран асистент по Психодрама, Мастер по НЛП, Арттерапия и др. Участва в над 18 национални и международни проекти като експерт, лектор и изследовател. Автор на курсове и програми в електорнното обучение, преподавател по академичен обмен в Национален университет „Ал Фараби“, Алмати, Казахстан. Пълноправен член на Дружество на психолозите в България, с уникален идентификационен код.

Госпожо Митева, в първата част на интервюто говорихме как да овладеем личната тежка криза при опасността от Covid-19. Какво да правят хората, които вече са си загубили работата?

Всеки може да загуби работата си. Ако не е пандемията, може да бъде друго, което сме очаквали или не. Тогава остава в сила посланието: „Поставям интервал във времето и поведението си съвсем за кратко, за да помисля и да направя оценка: „Какъв е моят принос?“, „Какъв е приносът на отсрещната страна?“, „Какъв е процентът отговорност на всяка страна за случилото се?“.

Дистанцирам се от вината и мисля. Когато постигна баланс и се освободя от емоциите, които връхлитат и искат надмощие – тогава поставям на преоценка действията си и се питам: „Какво е необходимо да променя?“, „Как да се позиционирам отново?“, „Да изчакам ли или веднага да реагирам?“, „Правилна ли е посоката, в която съм се нацелил?“, „Имам ли реално качества и възможности за това?“, „Къде е моята сила?“, „Какво ми дава самочувствие и увереност?“ и др.

Необходимо е да преразгледам CV-то си, да построя внимателно мотивацията си. Често в консултирането задавам въпросите: „За какво това ти е нужно? Какво искаш да постигнеш с намерението си?“. Срещата с точните хора, авторитети, приятели или други, в които сме сигурни, че ни одобряват, харесват, подкрепят, са важна част от стратегията за освобождаване от страха и търсене на сили за действие.

Добра култура е да потърсим доказано ефективна психологична, медицинска, правна консултация и подкрепа. Хигиената в мисленето е важно условие за Wellness, или здравословен начин на живот, в който „Колелото на живота“ изисква баланс.

Човешко е да поплачем, да се смирим и да се изправим отново! Живи сме – това е не само подарък, но и възможност!

Как хората да изградят ново отношение към загубите?

Загубите и негативните емоции не са за пренебрегване и отхвърляне. Който е преминал през тях носи опит и възможност да се изправя или пропада. Преди всичко важно е признаването: изгубил съм, гневен съм, страдам, тъжен съм … Всяка емоция има код, специфично лице и усещане и когато познавам какво се заселва у мен, лесно мога да имам ориентир и как да се справя. Тук се изисква не само успешен опит и натрупана мъдрост, а разбиране за емоциите и умения да ги владеем и управляваме.

Все по-често говорим за емоционална грамотност и интелигентност. Преди години в съавторство с известен колега Панайот Рандев станахме автори на трилогия „Наръчник за емоционална интелигентрост при децата и учениците“ от предучилищна възраст, през НУВ до 12 клас. Това е едно чудесно пособие с игри, упражнения, диагностика – ръководство за учители и активни родители за трениране на емоции.

Подкрепям изискването – още в най-ранния опит децата да разпознават как се усеща всяка емоция, как се проектира на лицето и тялото в другия при комуникацията. Това е умение за всеки човек и още повече за учителите и работещите с хора, поставени в комуникативни изпитания всеки миг.

Многогодишният ми ангажимент като автор и водещ в квалификационни проекти към МОН за директори и учители в България направи възможно публично презентиране на теми като: „Емоционална интелигентност в работната среда“, „Управление на гнева и агресията“, „Мениджмънт на стреса и кризите“, „Арттерапия и артпедагогика „ и др. В тези мащабни формати ясно се откроява темата за емоциите, загубите и трудностите и при учителите в дигиталното образование и в условията на home office.

Поставя се въпросът: Как да приемем загубите? Това е фундаментален въпрос и отговорът се крие във всеки човек и възприемането му на света. Изграждането на ново отношение към загубите, според мен се свързва с нагласата, с откриването на смисъл. Загубата е част от успеха, от моженето, от съществуването ни като цяло. Има загуби, които са непреодолими за хората. В случая фокусът е към всекидневните събития и детайли, свързани с живота „тук и сега“. Този опит се превърна в урок за мен и до днес – да усъвършенствам умението да разпознавам емоциите и ги надмогвам – и не е лесно.

Трябва ли да се променят взаимоотношенията в екипите в предприятия – на работодателите към служителите и обратно – на служителите към компанията?

Ние се нуждаем от промяна във всяка една област – от процеса на себепознание, до разбирането на другия и света около нас. Вселената и климатът се променят и наред с глобалните трансформации е необходимо и ние да сме в синхрон.

Като организационен псипхолог съм имала възможност да наблюдавам процесите отвътре в големи компании и в по-малки екипи – навсякъде стои актуален въпросът – как да общуваме по-успешно, по-разбираемо и с по-умно разрешени конфликти; как да набираме по-квалифициран персонал, как да развиваме и мотивираме персонала, как да запазим най-добрите служители и др.

Като треньор на умения.

Участвала съм в множество процедури за подбор на кадри на по-високо ниво и на редови персонал. Свидетел съм как авторитенти, с много високи постижения работодатели се оказват в невъзможност да открият „най-добрия служител“, адекватен на целите на организацията си.

В момент на криза в света, най-ярко се отрояват въпросите на сътрудничеството – умението да бъда цялостен, адекватен и балансиран, с увереност и утвърдена самооценка, умението да се кооперирам с другите, за да можем заедно с най-силните си страни да постигнем успех и промяна.

Дали властовата дистанция между нас е голяма или скъсена, дали границите ни като личност са пропускливи и откровени или по-затворени, най-важно за мен е Доверието! Да познавам най-силните и съизмерими с конкретен контекст качества и страни от себе си, на отсрещния, на хората си в екипа.

Ако постигна това предизвикателство, което изисква навлизане по-навътре от периферията и на човека и на екипа, тогава ще мога да утвърдя и запазя достойнството си и да познавам силата и успеха на другите.

В народопсихологията профилът „българин“ е познат повече като нестандартен, неуправляем и многозначен – точно някои от тези качества днес, свързани с креативност и адаптивност ще ни помогнат да бъдем не само оцеляващи, а изправени в трудностите. И още нещо – да се научим да работим с различието у хората и да превръщаме загубите в ползи и да бъдем добри – човечни и професионални!

Издали сте книга за възможностите на арттерапията да влияе върху самооценката. Как става това?

Да, това е един от моите любими проекти, след монографията „Творчески подходи в кризисната интервенция“ (2016) и креативното пособие за деца и възрастни „АртТерапия на страха“ (2019)„АртТерапия за балансиране на самооценката“ (2020) е продължение на опита ми от академичното преподаване в университета и от консултативната практика. То цели да предложи множество диагностични и практически примери, с които чрез изкуството можем да се докоснем до по-дълбоките слоеве на личността. Мястото, където са спотаени емоции, чувства, впечатления, наслоени така, че създават нагласи и поведения, не винаги ефективни в забързания ни ритъм.

Пособието е ориентирано към специалисти, работещи с хора, но то може да се използва и с цел самопознание и стимулиране на креативност. Пъстро, ярко е и съдържателно и разбира се, не е изчерпателно!

Някои от изданията на д-р Пепа Митева.

Разкажете за Вашия метод – как човек чрез изкуството укротява страховете си? И трябва ли да се е занимавал с арттерапия преди, или да се преоткрие с нещо ново?

АртТерапия е наука, тя е в подкрепа на обучението, терапията и личностното израстване. С нейните инструменти можем да достигнем отвъд видимото в човека, той да открие нови страни от личността си и най-вече да придобие куража, че може.

Тя е известна и приложима в света и все още навлиза в България със замах. Вече има специалисти, квалифицирани в АртТерапия. Изисква се освен базово образование и професионална рефлексия в метода. И още – специфично обучение и консултативни умения за приложението й. И всеки човек, който иска за разкрие повече и да се опознае, може да тества някои от инструментите на подхода. Не ми допада понятието „лаик“, но внимателното използване, съобразено с принципите на арттерапия може да доведе всеки до осъзнаване и инсайт (прозрения).

Страховете се укротяват, когато се осъзнаят, осветят, станат видими и с помощта на конкретна оценка за ситуацията и фактите се минимизират. То е като да взема лист и молив и да нарисувам нещо, което ми хрумва в момента (или страха си, когато вече е осъзнат). Върху листа се материализира това, което е в моето несъзнавано – тогава мога да го разгледам, да го проуча, да го назова, да му дам име и … вече става видимо и познато – сега мога да упражня контрол върху него, като направя избор как да подходя.

Изглежда лесно, ще кажете, но реалността е доста сурова в подобни моменти. Усмихвам се и препоръчвам – потърсете добър консултиращ, той Ви очаква, за да сте съпричастни в търсене на решения.

Удовлетворена съм, като супервайзър на първата в България Терапевтична общност за зависимости на юноши „Трамплин“ в София, с ръководител Калин Петков. Очарована съм от възможността именно там да приложим обособена „Програма за балансиране на самооценката“. Равнището на самооценка и нейният баланс е ключова предпоставка за увереност и успех!

В друга Ваша книга сте разработили „творческите подходи в кризисната интервенция“ – своеобразен учебник за кризи. Какви са основните подходи в кризисната ситуация, в която се намираме?

Ако коментираме настоящата ситуация, първо е важно да се фокусираме “тук и сега“ т.е. да я погледнем конкретно, измеримо и фактологично. Необходимо е да сме адекватни, а не отвлечени в мечтания и очаквания или изплашени и отчаяни.

Отговорът на въпроса: „Какво е тук и сега в момента?“ дава възможност за откровен поглед, за картина на реалността с факти. Влияние в това заключение има и нашата собствена интерпретация – възприятието ни за себе си, за света и за другите и разбира се – самооценката. Ако съм неуверен, колеблив и изплашен, много вероятно е да видя света в тъмни нюанси.

Втората стъпка е да оценим как тази ситуация ни въздейства, променя и как влияе на средата около нас – един своеобразен отговор, свързан освен със самооценката и с обратната връзка от другите.

Следва оценка на ресурса – какви са възможностите в момента и откъде мога да почерпя ресурс като знание, познание, опит, помощ, средства дори и т.н. После на ход идва отговор на въпроса: „Какво мога да направя с това, което притежавам в момента?“ Да планирам действия и да реагирам. Оставането на ниво планове не води до разрешаването на кризата!

Важен детайл при справяне с кризата е оценката на съществуващите и развиване на нови умения за справяне със стреса и съответно дистреса. Дори умението да дишаме правилно и осъзнато в моменти на напрежение и стрес помага бързо да вентилираме тревожността и да мислим разумно.

Мнението на изследователи, на колеги и мое лично е, че има нужда още да развиваме уменията си за управление на стреса и саморегулацията и да учим децата от най-ранна възраст как да подходят, когато са твърде емоционални и в стрес.

Много често се налага професионална намеса с продължаващ ефект – само експертна оценка за ситуацията и сътоянието не е достатъчна – съществуват конкретни подходи за достигане на баланс – те са класически и креативни, каквито съм посочила в монографията – над 100 психологически техники и игри за самопомощ и помощ при криза.

Хората изпадат в двете крайности – или нихилизъм и отчаяние, или позитивизъм. Къде е здравословната граница? Вреден ли е прекаленият позитивизъм?

Всеки от нас реагира според собствения модел на възприемане на света и ситуациите. Като консултиращ моята задача е да не санкционирам избора – волен или неволен, а ако получа въпрос и заявка за подкрепа, да покажа алтернатива на вече използвания модел, ако е неефективен.

Имам един недостатък, с който в годините се преборвам – оптимистична съм, усмихвам се често. Опитвам се, през опита и зрелостта да погледна всяка една ситуация като факти и като „Аз и моето обкръжение“. Това не е лека задача за творчески настроения човек, тъй като е необходимо да притаи дъх, да извика рационалностите си и да е обективен!

Прекален нихилизъм или позитивизъм са неприемливи, от гледна точка на концепта за „мярата“. Ако четем персийския автор и терапевт Песешкиян, там ще открием едно чудно послание: за мярата.

В навечерието сме на новата учебна година и учители и родители са притеснени какво им предстои. Като ментор в училищата сте установили, че са възникнали много кризи в българското училище. Какви са впечатленията Ви от работата с учителите?

Дълги години имах чудесна възможност наред с университета да бъда училищен и организационен психолог в ЧУ „Ровел“ (сега „Симеон Велики“ в Банкя). После към този опит се добавиха години наред образователен мениджмънт с над 6000-8000 обучени учители и директори на образователни институции, детски градини, академичното гостуване и лекции в Университета в Казахстан в две години подред.

Сега в кризата COVID-19, като много колеги участвах в уебинари (онлайн семинари – б.а.) в дистанционни проекти не само в моя университет, а и в сътрудничество с издателство „Клет“. Тук имах срещи в онлайн пространството с над 600 учители от страната, мои студенти от чужбина. Това е един много емоционален и същевременно с професионални предизвикателства момент.

Притесненията в сферата на образованието идват основно от рязката промяна в средата, в работата, в живота. От организационни въпроси в началото, свързани с дигитализацията, от трудността да се владеят с лекота тези онлайн пространства, от директното представяне пред екрана, вместо фронталното обучение в класната стая, където визия, слово, интонация, контрол в управление на времето и процеса с деца и родители се слива в едно изискване – нови умения.

Познаването на детайлите в работата от гледна точка на новите технологии и умението за креативност в момента изискват от учителя и презентатор да бъде толкова пластичен, че да може в рамките на ограниченото време да окаже въздействие и да получи адекватна обратна връзка за интерес от децата. Учителите са готови да преподават и в тези условия – необходими са им още малко специфични умения и най-вече увереност в силите и способностите да бъдат успешни и в този процес.

Квалификация на учители

Аз харесвам българския учител! Нищо, че е обсипван с укори, нищо, че не винаги умее да бъде емоционално пластичен и реагира според традиционните си нагласи и ценности. Нищо, че понякога трудно се справя със стреса, агресията и недоволството на децата и на някои родители. Полезното в тази пандемия, според мен е, че учителят видя себе си в нова роля и светлина, че родителите осъзнаха необходимостта от взаимно уважение и подкрепа, от участие в обучението и от това, че когато ценим качествата и усилията на всяка страна, ние заедно и съпричастно усилваме самочувствието си обективно.

Какво да правят родителите, когато не се чувстват достатъчно компетентни да помогнат на децата си, в случай, че в някакъв момент отново се наложи дистанционно обучение?

Подкрепям ученето през целия живот. Едва ли има съвършено познаващ всичко около себе си човек – родител, учител… Когато родителят оцени обективно, че някоя област не му е позната и усети пропадане във възможностите си да бъде полезен, много добра култура е да попита, да поиска подкрепа, да усвои нови умения, да потърси помощ от училището или от хора, които могат да бъдат полезни.

Всяко училище е заинтересовано от сътрудничество с родителите си и може да намери модел, който работи по-добре в онлайн среда. Със сигурност се полагат усилия да сме по-ефективни в дистанционните форми и да откриваме възможности там. Тук има и много скептични оценки.

Важно е не какво не мога, а колко бързо и навременно реагирам и търся компенсация и възможност да се включа по най-полезния начин. Ако сме принудени от обстоятелствата да съхраним здравето на децата си и собственото, тогава сме принудени и да открием най-полезните начини за работа в съответна среда! Привърженик съм на подхода за търсене на решения!

Все още вярвам, че внасянето на подобно мислене и поведение по време на криза не само ще доведе до по-плавен преход през нея, а ще се сбъдне азиатската философия – кризата е възможност!

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате