Добри практики на деца и младежи по темите „Екология и опазване на околната среда“ и „Насърчаване на здравословен начин на живот“

Екологията и здравното образование заемат приоритетно място в процеса на промяна към устойчиво развитие. Това се дължи на глобалният характер на екологичните и здравните проблеми, чиито задълбочаване поставя въпроси за тяхното решаване, както на национално равнище, така и в глобален план. Според определението на Световната здравна организация здравето, разбирано като пълно физическо, психическо и социално благополучие на човека, а не само отсъствие на болест или увреждане, е задача както на семейството, така и на обществото.

Безспорен факт е, че формирането на поведение насочено към опазване на околната среда и воденето на здравословен начин на живот на всеки  човек е резултат не само от неговите физически дадености, семейна среда, норми и традиции, но и от конкретното му поведение, което се изгражда под въздействие натрупаните знания, изградените умения и нагласи и позициите на значимите хора.

В тази връзка „Сдружение Азбукари“ предлага система от презентации, обучения, както и обгръщането им в игра, както и представяне на добри практики на деца и младежи по темите „Екология и опазване на околната среда“ и „Насърчаване на здравословен начин на живот“. Нашето желание е да  предоставим знания и компетенции по един нов и модерен начин „Опазването на околната среда е забавно и приятно“, така че да отговорим на нуждите на днешното младо поколение.

Основната идея е да реализираме поредица от лекции и тематична игра, чрез екип от експерти, в които да се заложи на няколко основни етапа.

Първи етап – предоставяне на информация по отношение на последните доклади на ООН и промените в климатични промени и как те ще се отразят на бъдещите поколения. Нашите навици, които водят най-често до замърсяване и преплитането им със здравословните проблеми, свързани със застояването и лошите хранителни навици.

Втори етап – Провеждане на дискусия с участниците, която ще има за цел да провокира тяхното мислене и да изведе на преден план важността на темите;

• Трети етап – провеждане на конкурс „Готино е да си еко“. Ще бъде дадена възможност на участниците (може сами или в отбори) да проучат какви според тях са най-големите замърсители и тяхната иновативна инициатива/идея за справянето с проблема. Ще бъде организиран конкурс, като идеите, допринасящи най-много за справяне с проблема ще бъдат възнаградени. Включително с отборите ще се потърси начин как и да бъдат осъществени реално, подпомогнати от нашата организация.

„Сдружение Азбукари“ е инициативна организация, в която членуват експерти с разнообразни интереси, образование и професии, обединени от идеята да помагат и да подобряват условията за социална интеграция и успешно развитие на личностните качества, да развива социалната интеграция и предприемачество, да насърчава процеса на продължаващо обучение през целия живот.

Проект „Активна възпитателна система“  № НПМ-041-Т02/Т04/2021

Финасирансиране: Министерство на младежта и спорта, Национална програма за младежта (2021-2025)

Тематична област:

• Тематична област 2 „Екология и опазване на околната среда“

• Тематична област 4 „Насърчаване на здравословен начин на живот“

Бенефициент: НПО „Сдружение Азбукари“, град София

Обща стойност: 20 075 лв.

Срок за изпълнение на проекта: 15.11.2021 г. – 15.05.2022 г.

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате