В София се проведе 4-дневно обучение на обучители по проекта „WellBeCome“

В конферентната зала на хотел „Феста“ в София се проведе 4-дневно обучение на обучители по проекта “WellBeCome”, № CB007.2.22.112 по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020. Проектът се осъществява от неправителствената организация „Сдружение Азбукари“ и е разработен съвместно със специалисти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Партньори в програмата „WellBeCome“ са  училище „Иван Вазов“ в с. Алдомировци, община Сливница, България и училище „Христо Ботев“ в Димитровград, Сърбия. Целта на обучението беше да се обучат 20 души (10 от България и 10 от Сърбия), избрани чрез организирана кампания, как да преподават концепцията на „WellBeCome“ на ученици и други обучители.

Фокусът на обучението беше да се създадат подходящи знания, умения и инструменти за критично мислене, необходими за учене на децата и младежите как да живеят живот на благополучие, който съчетава здраво тяло и ум, създаване на необходимата култура на хранене и хармонично възприятие на света.

Резултатът от четридневното обучение по проекта „WellBeCome“ е, че 20 души бяха обучени – 10 от Сърбия и 10 от България. В обучението участваха по основните панели експерти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. д-р Весела Гюрова, експерт педагог от СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, подчерта, че проектът „WellBeCome“ е значим не само за двете училища, включени в програмата, но и за образованието в целия Европейски съюз. В лекцията си тя акцентира на основните аспекти на устойчивото развитие като приоритет на образованието.

Проф. Гюрова подчерта, че в съвременната образователна система не се обръща достатъчно внимание на социалната характеристика и екологичната насоченост, като основни аспекти в образованието. Проектът „WellBeCome“ обръща повече внимание на социализацията на децата – приоритет, по който е много важно да се работи, подчерта тя.

Д-р Мария Караиванова, експерт по психология и специална педагогика от СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Катедра „Специална педагогика“, подчерта важността на приобщаващото образование и възпитаването на децата в дух на емпатичност към различните деца и децата с нарушения в развитието.

Доц. д-р Ася Асенова, експерт по биология и здравословно хранене от СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, Катедра „Методика на обучението по биология“, запозна курсистите със значимостта на здравословното хранене за развитието на децата.

Доц. Ивайло Прокопов, експерт по спорт и физическа активност от СУ „Св. Климент Охридски“, Депаратамент по спорт, представи иновативен подход към извънкласните занимания по физическа култура и спорт.

Срещата на обучители от двете страни на границата България – Сърбия протече в дух на приятелство и сътрудничество. Курсистите оцениха високо значимостта на новаторското обучение. Те споделиха, че знанията и компетенциите, които продобиват, ще им бъдат полезни не само като обучители по програмата „WellBeCome“, но и в педагогическата им практика.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC1615CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на бенефициента и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате