България е създадена под знака на „Златното сечение“

Числото – 1,618 има „Божествената същност“ като изражение на Божието триединство – IYI. Било е познато още на древните хора като универсален критерий за красота и хармония.

ДА си „будител“, означава да СЪБУДИШ НАРОДА, но събуден ТОЙ да се впрегне в работа. ДА се РОДИ в душата му ЖЕЛАНИЕ да промени себе си, ДА ПРОМЕНИ и БИТИЕТО си, ДА СЪТВОРИ утрешната ИСТОРИЯ!

Да вплетем горните думи в ново изречение:

ДА СЪБУДИШ НАРОДА. ТОЙ ДА РОДИ ЖЕЛАНИЕ ДА ПРОМЕНИ БИТИЕТО – ДА СЪТВОРИ ИСТОРИЯ!

Народът на Бога – БЪЛГАРИТЕ – е призван да има велико бъдеще, стъпило с осанка на титаничен лъв върху тежките основи на героичното ни минало.

И една съвсем нова хипотеза във връзка със създаването на Аспарухова България, а именно, че всъщност годината на създаването й може би не е 681-ва, както се смята, а е 618-та. Разместването на двете цифрички не е случайно, това е стар начин да се скрие дадено познание. Тук става дума за „Златното сечение“ и високия интелект на създателя на Аспарухова България.

В името на Канас Ювиги – Аспарух се крие цифрата 1, а буквата А е първата в АЗБУКАта и се бележи с цифрата 1. Та нека съберем символите и ще получим – А618 или 1,618 като число. Това е „Златното сечение“ (известно още като златна пропорция, златен коефициент или божествена пропорция). Днес то се отбелязва с гръцката буква φ и има стойност приблизително равна на 1,618…

Самата буква „Ф“ – (фи) има форма на тороид! Числото – 1,618 има „Божествената същност“ като изражение на божието триединство – IYI. Златното число е било познато още на древните хора като универсален критерий за красота и хармония.

Създаването на Аспарухова България не е случайно историческо събитие, а е съвсем преднамерен военностратегически ход на предците ни, изчислен много добре според разположението на звездите по онова време. Според древния календар на Българите годината на златното сечение за поставяне на основите или божествената пропорция за създаване на нашата държавност е била година на Бивола. Много плодородна година за съТВОРЯВАНЕ на държава! Ако началото на БЪЛГАРСКАТА държава е 618 г., то до 718 г. имаме сто години или един век, един абсолютно завършен астрономичен цикъл. Бре, че прости сме били…

Да познаваме отлично математиката и поведението на космическите цикли; да знаем какво ще подреди в числова редица едва през първата половина на XIII в. италианският математик Леонардо Фибоначи, определян като „най-талантливия западен математик на Средновековието“, говори повече от това, с какво познание са били предците ни. Два века по – късно, през XV в. италианският изобретател, инженер, скулптор и художник Леонардо Да Винчи стъпва на числовата редица на Фибоначи и въвежда термина „Златно сечение“ като пропорция за „идеалното човешко тяло“.

„Златното сечение“ е не само математическо понятие, но е символ за красота, хармония и съвършенство в изкуството, науката и природата. Египетските пирамиди са пример за използването на пропорцията φ в архитектурата. Представата за хармония и божествена подредба е в основата на философските идеи на тракиеца Питагор.

„Едни от най-старите намерени артефакти, в които откриваме тази божествена пропорция, са предметите от Варненския некропол отпреди 7000 години. Тези находки, част от които е Варненското съкровище – най-старото обработвано злато в света, свидетелстват за забележителните познания на траките по астрономия и геометрия. Числото Ф е представено в златни, костни и каменни артефакти от тракийската култура Варна.

Числото на „Златното сечение“ е било известно в Тракия далеч преди древногръцкият скулптор и архитект Фидий, на когото то е кръстено хилядолетия по-късно, да го използва, както се смята, при построяването на Партенона. Знаейки колко голямо значение е имало за древните хора, движението на слънцето и произтичащото от него удължаване и скъсяване на сянката на всеки обект, учените са установили, че златното число се получава като отношение между височината на един предмет и дължината на неговата сянка в началото на февруари по българските земи.

Траките са познавали и друга важна пропорция, известна днес като числото π (пи), което представлява отношение между обиколката на окръжността и нейния диаметър. За древните хора главен ориентир в годишния цикъл е бил денят на лятното слънцестоене 21 юни. Изследователите са установили, че на този ден по българските земи отношението между височината на един предмет и дължината на неговата сянка е 22:7, което е равно на 3,14 – стойността на числото П.

Денят на лятното слънцестоене е бил свещен момент за древните траки – по българските земи това е денят, в който сянката спира да се скъсява и започва да се удължава. Поради сакралността на удължаването и скъсяването на сянката и факта, че в деня на лятното слънцестоене отношението между височината на един предмет и дължината на неговата сянка е 3,14, траките са заложили тази пропорция в създаваните от тях произведения, което отразява разбирането им за неразривната връзка между небесното и земното. Много по-късно – чак през 3 в.пр.Хр. – Архимед формулира метод за изчисляване на числото П, което показва цикличността на движението и е една от основните константи в съвременната физика и математика.

Златното сечение и други основни съотношения, присъстващи в първичното Творение, което е дело на Бога, и отразени от човека (в качеството му на вторичен творец) в собствените му творения, могат да се открият и във всички останали произведения на траките – светилища, гробници, съдове, оброчни плочици, фигурки, „съкровища” и т.н.

Предметите от Варненския некропол и други артефакти от тракийската цивилизация свидетелстват за система от мерни единици, която е по-стара и по-точна от тази на Шумер, където доскоро неправилно се предполагаше, че са възникнали астрономията и математиката. Научните открития в последно време показват, че измервателните системи на Шумер и Египет произлизат от Тракия – установено е например, че египетският царски лакът и шумерският лакът се основават на тракийски образци.

От културните и архитектурните паметници на Древен Египет става ясно, че древните египтяни също са познавали златното сечение, което не е учудващо, като се има предвид, че траките дават началото на древноегипетската цивилизация, след като тракийските династии на хиксосите се установяват в делтата на Нил в края на 4 и началото на 3 хил.пр.Хр. („хик-сев” на древнотракийския език означава „царе-свещеници-пастири”, което впоследствие в египетския език става “хик-сос”).

Тази пропорция присъства в пирамидите в Гиза. При Голямата пирамида например отношението между височината и половината от основата на пирамидата е златно – 356/220 = 1,618.

Числата изразяват не само количество, но и значение. Те са вероятно най-първичният елемент на реда в човешкия ум. Числата представят типични, универсално повтарящи се, общи модели на движение на физическата и психическата енергия, в резултат на което човешкият ум е в състояние да схване явленията във външния свят. Съществуването на такива числови природни константи – както във физическия свят, така и в човешката душа – вероятно е това, което прави възможно всяко съзнателно познаване на природата.

Ако извадим от 681 – 618 ще получим 63, като съберем 6+3 ще получим 9… В нумерологията, както и в астрологията, както и в други науки 9 е мистично, и укрепващо число и така нататък. Няма случайности! Случайността е името на закон, който все още не познаваме.

9 е любимата ми цифра!

Информацията достигна до Вас благодарение на мъдреците в Цветивизацията.

Ваша Цвета

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате