„Активна възпитателна система“ обучава учениците на здравословен и пълноценен живот

Образователното помагало в 2 части учи деца, преподаватели и родители как да преодолеят последиците от вредните навици.

„Активна възпитателна система“ – под това заглавие излязоха две образователни помагала, в които по иновативен начин се акцентира на възпитанието и на извънкласните дейности на децата. Едното е предназначено за деца, ученици и младежи, а другото – за учители, възпитатели и посредници на знанието (ментори).

Новият проект е част от иновативната образователна методика „WellBeCome“ и е дело на „Сдружение Азбукари“, съвместно с преподаватели от педагогическите специалности на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

„Препоръчваме иновативната образователна методика „WellBeCome“ на готовите да приемат и предават знанието за израстване на личността, да прилагат практики за грижа за здравето и дълголетието, да поддържат бодър дух в силно тяло и да създават хармонични междуличностни отношения. Създадохме тази образователна формула за извънкласни дейности, с цел успешно постигане на взаимодействие в общуването на ученика, учителя и родителя. Целта е да подобрим разбирателството между децата по време на тяхното обучение и израстване“, казват издателите.

Белезите на съвремието – липса на социализация, еднообразно всекидневие, отсъствието на физическа активност, прекалена натовареност с учебни занятия може да бъдат заличени с обучение за здравословен начин на живот за деца и младежи. „WellBeCome“ е модел на образователен, здравен активизъм и иновативни педагогически практики, а формулата е успешно приложима в образователния процес. Съдържанието подпомага младите хора да усъвършенстват уменията и компетенциите си в различни области, да повишават мотивацията си за развитие и да стимулират потенциала си в споделена общност, разказаха от екипа.

Корицата на учебното помагало за ученици от I до X клас

Проектът „WellBeCome“ дава възможност за разнообразна познавателна активност на участниците в образователния процес, с достъп до полезна информация, повече нови идеи и ресурси за преподаване и учене. Той ангажира учениците и учителите с по-творчески дейности, интересни и разнообразни задачи, които събуждат любопитството и информираността, за да развият синергия – ефектът на съвместно действие в образователния процес. Внедрена е комбинация от методи и подходи, гарантиращи максимална интерактивност, постоянен обмен на знания и диалогичност. Възможна е употребата на презентации, ролеви игри с учениците и учителите и работа по групи, като се насърчава неформалното учене, с цел постигане на оптимален ефект от постиганите занимания.

Страница от частта „Здравословен начин на живот“ за ученици.

Обученията по темите „Здравословен начин на живот“, „Психология и психично здраве“, „Физическо възпитание и спорт“ постигат добър баланс между усвояването на материята, възможността за практическо прилагане на наученото и изграждането на положителна поведенческа промяна. „WellBeCome“ методиката гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно функциониране, съобразно индивидуалните потребности на децата, младежите и педагозите.

В помагалото за деца, в частта „Здравословен начин на живот“ са включени теми като хранителни навици, здравословна и нездравословна храна и др., под формата на игри, тестове, експерименти, въз основата на които се правят заключения здравословно ли се храни детето, или не.

В частта „Психология и психично здраве“ темите са разделени на 3 – за начален, прогимназиален и първи гимназиален етап на обучение под общо заглавие „Заедно сме, но сме различни“. При малките ученици се разясняват понятията „идентичност“ и „различия в обществото“. Децата се учат на толерантност към съученици с нарушен слух и зрение, с двигателни нарушения, с аутизъм, съм деца с раздличен цвят на кожата и умствена изостаналост.

Учениците в прогимназиалния клас пък се запознават с понятия като личност, междуличностни взаимоотношения – общуване, приятелство, близост, връзка между двама и повече души. Разглеждат се взаимоотношенията в семейството, роднинските връзки, приятелството, брака, в работата, обучението, по съседство и т.н. Гимназистите се запознават с основните признаци на правовата държава и се учат да изграждат представа за важността на регулирането в обществените отношения въз основа на правовия ред.

Страница от частта „Психология и психично здраве“ за ученици от горен курс.

По темата „Физическо възпитание и спорт“ малките ученици се учат как да развиват ловкостта и координационните си способности, овладяват знания за съдържанието и правилата на спортните игри. В прогимназиален курс се акцентира на правилата на спорта крикет, техниката на удар с топка, стрелба с топка и др. На гимназистите се предлагат туристическо ориентиране, алпийски ски и ски бягане, спортно състезателно катерене, първа помощ при планинско спасяване, джудо и др.

Втората книга е методическо пособие за педагози, ментори и родители как да мотивират децата и да им помогнат да водят по-здравословен начин на живот.

Иновативният образователен проект „WellBeCome“, на основата на който са създадени двете помагала „Активна възпитателна система“, е високо оценен от педагози на проведеното през 2020 г. обучение.

„Сдружение Азбукари“, чиято основна кауза и мисия винаги е била подкрепата на децата в осъществяването на мечтите им, стана инициатор и основен партньор в разработването на „WellBeCome“. Подобен проект не е реализиран досега. Той събра педагози и деца от двете страни на границата между България и Сърбия. За пръв път във фокуса беше трансграничното сътрудничество между две съседни държави. За пръв път педагози от две държави се обучаваха по една програма на два езика – български и сръбски. За пръв път в новаторския проект се наблегна на такива теми, като здравословен живот, психично здраве, физическа култура и спорт при децата.

Страница от частта „Физическа култура и спорт“

За реализирането на този проект „Сдружение Азбукари“ се довериха на водещи експерти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – проф. д-р Весела Гюрова от Факултет по науки за образованието и изкуствата; доц. д-р Ася Асенова от Биологически факултет; гл. ас. д-р Мария Валявичарска Факултет по науки за образованието и изкуствата; проф. д-р Анжелина Янева от Департамента по спорт.

През 2020 г. повече от 15 месеца деца от училищата „Иван Вазов“ в с. Алдомировци, общ. Сливница и „Христо Ботев“ в Димитровград, Сърбия учиха заедно. Това стана възможно с проекта „WellBeCome“, реализиран по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020. В партньорство със „Сдружение Азбукари“ учителите от двете страни на границата работиха в посока равностойно качествено образование, нагласи към емпатия и добронамереност, здравословен начин на живот в семействата и спорт.

При работа с учебните помагала, децата и младежите получиха компетенции по равностойно качествено образование през целия живот, нагласи към емпатия и добронамереност, взаимопомощ при премахване на глада и за осигуряване на по-качествено хранене, насоченост към здравословен начин на живот в семействата, активно включване в културата, спорта и в други области на творческите им изяви.

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате