ПРОЕКТ „WELLBECOME“

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите в
пограничния регион за популяризиране на здравословния и пълноценен начин на живот
(WellBeCome).

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

1. Подпомогнато сътрудничество между младежите в пограничния регион за развитие на
WellBeCome дейности (дейности за здравословен и пълноценен живот).
2. Създадени 2 WellBeCome стаи в пограничния регион.
3. Създадена WellBeCome платформа за сътрудничество.
4. Изготвени материали за WellBeCome обучения и занятия.
5. Обучени WellBeCome обучители.
6. Проведени WellBeCome занимания в партниращите училища.
7. Проведени 2 WellBeCome събития.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

– Учениците от училище „Христо Ботев“, община Димитровград, Р. Сърбия;
– Учениците от училище „Иван Вазов“, община Сливница, Р. България;
– Младежи от община Сливница, Р. България;
– Младежи от община Димитровград, Р. Сърбия;
– Населението на община Сливница, Р. България;
– Населението на община Димитровград, Р. Сърбия.

КОНЦЕПЦИЯ WELLBECOME

15 месеца партньорите по проекта „Сдружение Азбукари“ с неуморната работа на Яна Трендафилова и Антон Кирилов, Училище „Христо Ботев“ в град Димитровград, Сърбия, с директор Катарина Симеонов, и Училище „Иван Вазов“ в село Алдомировци, България, с подкрепата на водещи експерти и преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, разработвахме професионално и упорито концепцията WellBeCome.

Преподавателите от двете училища бяха обучени от професионалисти като проф. д-р Весела Гюрова, експерт педагог от СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата; ас. д-р Мария Караиванова- Валявичарска, експерт по психология и специална педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Катедра „Специална педагогика“; доц. д-р Ася Асенова, експерт по биология и здравословно хранене от СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, Катедра „Методика на обучението по биология“; проф. доктор Анджелина Янева и Доц. Ивайло Прокопов, експерти по спорт и физическа активност от СУ „Св. Климент Охридски“, Депаратамент по спорт. И така този неуморен екип разработи образователната концепция WellBeCome.

Тя е нов образователен подход за създаване на навици сред децата и младежите за здравословен начин на живот и хранене, практикуване на редовни спортни дейности, личностно развитие, разгръщане на емоционална интелигентност и формиране на човешки ценности, така че да могат децата да се радват на активен и позитивен начин на живот. Фокусът на обучението беше да се създадат подходящи знания, умения и инструменти за критично мислене, необходими за учене на децата и младежите как да живеят живот на благополучие, който съчетава здраво тяло и ум, създаване на необходимата култура на хранене и хармонично възприятие на света.

Хубаво е да отбележим, че Проектът „WellBeCome“ обръща повече внимание на социализацията на децата. Надяваме се, че всички заедно успяхме да дадем повече мотивация и любов на децата към знанието и разбиране на философията за подкрепа и хармонични отношения, уважение към личността, насърчаване на културата и междуличностните отношения. Това е заветна цел на добруването на всеки от нас.

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТАЯ WELLBECOME

WellBeCome e класна стая, оборудвана със съвременни технически средства и обзавеждане, които осигурят подходяща среда и условия за провеждане извънкласни обучения. В изцяло модернизираната класна стая учениците ще разполагат с лаптопи, а старата дъска е заменена с интерактивна. Тя действа като компютърен екран, като едновременно с това запазва и основната си роля. С помощта на дъската ще се правят презентации на уроците и учителят ще си води бележки или може да маркира отделни теми и пасажи по екрана. Според специалистите, подобен род иновативно обучение увеличава посещаемостта в класовете по извънкласно обученив и ангажира самите ученици в по-активното усвояване на преподавания материал.

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

Благодарение на изпълнението на проекта, успяхме да обезпечим оборудването на стаята с:

1. Интерактивна дъска – 1 бр.
2. Мултимедия – 1 бр.
3. Лаптоп – 21 бр.
4. Чин – 20 бр.
5. Бюро – 1 бр.
6. Стол – 21 бр.

WELLBECOME ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА

В рамките на проекта проведохме 10 бр. извънкласни обучения, като всяка учебна дейност е за капцитет от 20 деца (както е капацитета на всяка стая WellBeCome) и с продължителност два часа. Дейности се проведоха от 10 обучителите и използвайки материалите за деца и ментори, създадени в рамките на проекта.

Извънкласните инициативи в училище са активна и ползотворна форма за създаване на култура за здравословен и активен начин на живот, благосъстояние и позитивна форма на комуникация и общуване. Педагогическият процес за двигателна активност на учениците е насочен към физическо и психическо усъвършенстване на подрастващите.

Чрез извънкласните форми на двигателна активност се обогатява речниковият фонд на децата, разучаването на нови думи, терминология и словосъчетания. Обогатява се и общата култура в областта на физическото възпитание и спорта чрез включване на нови движения и упражнения, за да се подобрят двигателните качества и се повиши физическата дееспособнос.

Участниците и от българска, и от сръбска страна коментираха, че в течение на проекта са констатирали колко близки са проблемите на педагозите и децата в България и Сърбия, и колко широко поле за партньорство и сътрудничество имат. „Границата не ни разделя, а ни събира. Щастливи сме с новите си познанства. Връзките и приятелството ни ще продължат“, подчертаха Катарина Симеонов, директор на училище „Христо Ботев“ в Димитровград, Сърбия и на Даниела Борисова, директор на училище „Иван Вазов“ в с. Алдомировци.

Новаторски образователен проект събра педагози от България и Сърбия

Д-р Мария Валявичарска: Онлайн обучението прави учениците по-плахи, но и по-самостоятелни

Приобщаващото образование в България и Сърбия

Project / Проект – WellBeCome

Представяне на проект “WellBeCome” – № CB007.2.22.112

Във връзка с дейности по изпълнение на проект „WellBeCome“, № CB007.2.22.112

В София се проведе 4-дневно обучение на обучители по проекта „WellBeCome“

Приключи „WellBeCome“ – иновативният проект на „Сдружение Азбукари“ за обучение на деца

СЪВМЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖА И УМНОЖАВАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА “ WellBeCome”

 

 

 

 

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, ePay.bg, EasyPay, PayPal, дебитна или кредитна карта.

Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

[wdgk_donation]

Други интересни проекти на Сдружението