ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи.

Известно е, че за степента на цивилизованост на една държава се съди по отношението и грижата към хората от най-уязвимите групи. Колко пъти, когато се движим по улицата или влизаме в обществена сграда, се замисляме достъпна ли е тя за хората с увреждания? Може би почти никога или много рядко, ако по някакъв начин не сме се докоснали до проблемите на „невидимите“ граждани. А дали си задаваме понякога и въпроса защо в действителност те са „невидими“ и защо както те, така и проблемите им остават скрити за обществото?

На тези въпроси търси отговор екипът на неправителствената организация „Сдружение Азбукари“, която реализира проекта „Крачка напред в социалното предприемачество“. Проектът е насочен към повишаване на възможностите и разширяване на социалната и професионална интеграция на представители от уязвимите групи в сектора на социалната икономика и дълготрайната им реализация на пазара на труда. Това ще допринесе за постигането на стратегическите цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ при изпълнение на стратегията „Европа 2020“ в областта на трудовата заетост, борбата с бедността и социалното изключване.

В рамките на проекта от „Сдружение Азбукари“ са провели обучение по ключова компетентност на 7 човека, като са осигурили тяхната заетост за 12 месеца в рамките на проекта. Намеренията на сдружението са да продължи заетостта на тези хора дългосрочно. Целта е да се повишат възможностите и да се разшири социалната и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика и дълготрайната им реализация на пазара на труда.

Проектът „Стъпка напред в социалното предприемачество“ уляснява достъпа до заетост и осигурява подкрепа за социалното включване на лица от уязвими групи, като създава подходящи условия за тяхната трайна професионална интеграция на пазара на труда и в сферата на социалната икономика.

Намеренията на „Сдружение Азбукари“, като организация изцяло със социална насоченост, са чрез социалното предприятие да помогнат за по-доброто адаптиране на хората от уязвими групи не само в работна среда, но и в обществото.

По време на обучението с ангажираните хора са се провели занятия по ключова компетентност, за да развият по-добра мотивация и да придобият знания и умения за ориентиране на пазара на труда и да се адаптират по-добре към него. Ангажираните хора са се запознали с ползите от социалното предприемачество както за лицата от уязвими групи и работодатели, така и за обществото като цяло.

Проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

 

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, ePay.bg, EasyPay, PayPal, дебитна или кредитна карта.

Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

[wdgk_donation]

Други интересни проекти на Сдружението