РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ С „ЛЮБОВ КЪМ ВОДАТА“

 

Цвета Кирилова: В България има „светулки“, които правят добрини. Отговорността обаче за забавянето на социалната интеграция носи държавата Спортът е още една възможност за осъществяване на социалната интеграция на децата с увреждания. „Сдружение Азбукари” и специалисти от Националната спортна академия направиха демонстрация как във водна среща може да се провежда успешна рехабилитация на деца със специфични потребности в компанията на деца без увреждания. Инициативата „Любов към водата“, която се проведе на басейна на 131 СОУ „К.А. Тимирязев” в София, беше посрещната с огромен интерес. В тази база периодично се провеждат занимания с деца, които са част от цялостно комплексно лечение, носещо огромни ползи за здравето. За децата със специални нужди два пъти седмично се грижи гл. ас. Величка Александрова, д-р. Чрез различни стилове в плуването, съчетани със забавни игри, тя помага на 25 деца да усетят благотворния ефект на водния спорт върху себе си. Адаптирано плуване посещават деца с различни увреждания като ДЦП, аутизъм, синдром на Даун и хидроцефалия, хиперактивни деца. Към всяко едно от тях Александрова има индивидуален подход и набляга на различни упражнения. „Адаптираното плуване има изключително полезно действие върху сърдечно съдовата и дихателната системи, върху опорно-двигателния апарат и психо-емоционалния тонус на децата”, подчертава Александрова. За да се учат от нашите специалисти в областта на адаптираната физическа активност, на децата с увреждания помагат с много ентусиазъм и положително настроение студенти от Португалия, Франция и Русия. „Сдружение Азбукари” вече няколко години също насочва всичките си усилия в посока социална интеграция на деца с увреждания. Според председателя на организацията Цвета Кирилова, социалната интеграция е възможен процес и не е трудна задача. Адекватни стъпки могат да бъдат видяни чрез дейности на организации в различни сфери от живота. Крайната отговорност обаче хората в неравностойно положение да бъдат приобщени, да има социална равнопоставеност и справедливост, да получават заслужена здравна и спортна грижа е на държавата. Не само градската среда не е адаптирана напълно за хората с увреждания, материалната база за тяхната рехабилитация и спорт все още е оскъдна. Нужна е промяна на нагласите на хората, както и въвеждане на образователни и развлекателни инициативи за интеграция, насочени към всички деца от най – ранна детска възраст, за да могат да бъдат приемани с различията им, категорична е Кирилова. Такава е практиката в работата до този момент и на „Сдружение Азбукари“ Инициативата „Любов към водата“ цели да популяризира Националната кампания за социална адаптация „Вярвам в теб!“. Целта е да се съберат средства за изграждането на комбинирана, обществена детска площадка за игра и обучение, адаптирана за деца със специфични потребности в гр. Велико Търново. Както знаете „Сдружение Азбукари“ вече построи такава площадка в София. Амбициите на организацията са подобни детски кътчета, адаптирани и за деца с увреждания, да бъдат построени на повече места в страната. Голямото обединение продължава, защото заедно можем всичко. www.azbukari.org

Повече снимки може да видите тук

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други инициативи които може да харесате