КАК ДА ДАРЯ?

„Сдружение Азбукари" приема финансова подкрепа от частни и корпоративни дарители, с която да се подпомогне организирането на различни кампании и инициативи, оперативната и административна дейност и разширяването на капацитета на сдружението. Ние имаме амбиция да създаваме и организираме все повече активности насочени към децата на България.

Ако желаете да направите парично дарение за „Сдружение Азбукари", можете да го направите по следните начини.

Банков превод, дебитна или кредитна карта.


За да дарите по банков път е необходимо да посетите офис на обслужващата Ви банка и да наредите
дарението: "Сдружение Азбукари", Банка: Първа Инвестиционна, IBAN: BG11FINV91502016202740, BIC: FINVBGSF

Българското законодателство предвижда следните данъчни облекчения в полза на физически и юридически лица, които направят дарение на НПО, каквото е "Сдружение Азбукари", работещо в обществена полза:

За граждани дарители

Годишният облагаем доход на лицето се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на НПО.

За фирми дарители

За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на НПО.

Продукти

„Сдружение Азбукари" приема продукти, които са в срок на годност, с доказан произход и отговарят на стандартите за безопасност, определени от българското законодателство. Ако искате да направите продуктово дарение и да се включите в кампаниите на сдружението моля пишете ни на office@azbukari.org или се свържете с нас на посочените контакти.

Услуги

„Сдружение Азбукари“ има нужда от подкрепа под формата на транспорт, печатна дейност и др. Ако искате да подпомогнете работата на сдружението лично или чрез услугите, които предлага вашия бизнес, моля пишете ни на office@azbukari.org или се свържете с нас на посочените контакти.

КАК ДА ПОМОГНА, АКО НЕ МОГА ДА ДАРЯ?

Каузите на „Сдружение Азбукари" дават възможност на хора, съпричастни към идеите и мисията на сдружението да приложат своите умения, знания и професионален опит.

Индивидуални доброволци

„Сдружение Азбукари" е организация, за която доброволците са важна част към основния екип, без тяхна помощ инициативите ни не биха била изпълними.
Ако смятате, че сте отговорна и съзнателна личност, която желае да работи за доброто бъдеще на България, то ние Ви приветстваме в нашия екип.

Корпоративна социална отговорност

Ако Вашата компания иска да развива корпоративна социална отговорност ние Ви предлагаме различни форми за сътрудничество по различни каузи и инициативи, както и дарение по ведомост, доброволчески труд – подкрепящ различни благотворителни кампании. Пишете ни на office@azbukari.org или се свържете с нас.