Приобщаващото образование в България и Сърбия

У нас екипите за подпомагане са от ресурсен учител, логопед и психолог, докато в западната ни съседка най-често срещаният специалист в училище е психологът. Ас. д-р Мария Валявичарска Приобщаващото образование и работата с деца със специални образователни потребности (СОП) се превърна в една изключително дискутирана тема през последното десетилетие. Държавите, които стартираха тази дейност в … Продължете с четенето на Приобщаващото образование в България и Сърбия